Посібник, рекомендований МОН України

ФУФ УДПУ

Викладачі кафедри української мови та методики її навчання (доц. Комарова З. І., доц. Розгон В. В.) видрукували навчально-методичний посібник для студентів – філологів  вищих навчальних закладів (лист №1/11-5858 від 18.04.2014) «Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія».

У посібнику подано основні теоретичні положення курсу, тематику і завдання для практичних, лабораторних занять, самостійної та контрольних робіт, індивідуальні навчально-дослідні завдання, схеми мовних розборів, таблиці.