Вітаємо!

Вітаємо!

Із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора філологічних наук

викладача кафедри української мови та методики її навчання

Зелінську Оксану Юріївну

ФУФ УДПУ

та її наукового керівника

доктора філологічних наук, професора

Плющ Марію Яківну