Вітаємо!

Маслюк Катерину Анатоліївну з успішним захистом дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання та її наукового керівника доктора педагогічних наук, професора Коберника Олександра Миколайовича.ФУФ УДПУ

Зичимо подальших успіхів!

Адміністрація факультету української філології,

кафедра української мови та методики її навчання