Від теорії до практики

Незабаром студенти факультету української філології вирушать до загальноосвітніх шкіл міста на педагогічну практику з фахових методик, яка, по суті, є навчальною практикою  під час вивчення дисциплін «Методика навчання української мови» та «Методика навчання української літератури».

Групові керівники, викладачі кафедр факультету, мали можливість пересвідчитися у належній підготовці студентів із методики навчання української мови, відвідавши заняття на тему «Типи, структура уроків української мови та методика їх проведення» у досвідченого викладача-методиста, Відмінника освіти України, доктора педагогічних наук, професора, декана факультету української філології  Коваль Валентини Олександрівни.

ФУФ УДПУ

Багатий шкільний досвід, досвід роботи  у вищій школі, глибоке знання навчального предмета дозволяє Валентині Олександрівні проводити лекції на високому науково-методичному рівні. Заняття, сплановане відповідно до робочої навчальної програми, було інтерактивним: кожен його етап супроводжувався актуалізацією опорних знань, міжпредметними та міжкурсовими зв’язками. На занятті чітко було дотримано основних дидактичних принципів: науковості, систематичності, індивідуального підходу, зв’язку теорії з практикою, наочності.

ФУФ УДПУ

Присутні колеги спостерігали постійний зворотній зв’язок лектора і аудиторії. На занятті панувала атмосфера толерантності і доброзичливості.

Сподіваємося, що студенти, озброєні міцними фаховими знаннями, гідно репрезентують наш факультет у школах міста.

ФУФ УДПУ