Відкрите заняття

10 травня 2017 року на факультеті української філології кандидат філологічних наук, викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Черевченко Вікторія Валентинівна провела відкрите лекційне заняття з історії зарубіжної літератури на тему «Особливості світової літератури періоду постмодернізму».

ФУФ УДПУ

У процесі роботи викладач цікаво та змістовно обґрунтував студентам філософсько-естетичні засади Постмодернізму.

ФУФ УДПУ

ФУФ УДПУ

Студенти були ознайомлені з основними особливостями культури постмодернізму – в архітектурі, живописі та літературі – та найвизначнішими представниками цього періоду.

ФУФ УДПУ

ФУФ УДПУ

Студенти активно брали участь в обговоренні, виявляли зацікавленість матеріалом, висловлювали власну думку.

ФУФ УДПУ

Заслуговує на увагу робота над аналізом постмодерністського тексту.

ФУФ УДПУ

ФУФ УДПУ

ФУФ УДПУ

Доба постмодернізму внесла багато нових термінологічних понять: геппенінг, ризома, гіперреалізм (фотореалізм).

ФУФ УДПУ

ФУФ УДПУ

Заняття відвідали завідувач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук, доцент Ріднева Л. Ю. та викладачі кафедри.

ФУФ УДПУ