Готуємо учителя зарубіжної літератури

Уже багато років факультет української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує фахівців  з української мови та літератури. Навчаючись на факультеті, студенти мають можливість здобути і додаткові спеціалізації: «психологія», «англійська мова», «польська мова», «російська мова», «психологія» тощо. Крім того, усі вони отримують кваліфікацію учителя зарубіжної літератури, що значно розширює можливості працевлаштування, підсилює конкурентоздатність на ринку праці.

ФУФ УДПУ

Підготовку фахівців-зарубіжників забезпечує кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури (завідувач кафедри –  кандидат філологічних наук, доцент Ріднева Л. Ю.), де працюють висококваліфіковані фахівці, які відкривають студентам прекрасний світ художнього слова, створеного геніями літератури Франції, Німеччини, Англії, Іспанії, Америки та інших країн світу. (більше…)

Read More

Списки рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

ФУФ УДПУ

1. Бакалавр Денна 

2. Бакалавр Заочна (більше…)

Read More