Випуск збірників

За результатами наукової роботи викладачів та студентів кафедрою української мови та методики її навчання підготовлено до друку та видано 16-ий випуск збірника наукових праць студентів-філологів «Актуальні проблеми лінгвістики і лінгводидактики», 6-ий випуск «Наукового часопису Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру»

Актуальні проблеми лексикології, лексикографії, граматики, історії мови, діалектології, ономастики тощо репрезентовано у 19-му випуску збірника наукових праць «Філологічний часопис».