07.12.2015 Друк Друк

Товариство імені Агатангела Кримського

На базі Східноподільського лінгвокраєзнавчого науково-координаційного центру функціонує Лінгвокраєзнавче студентське наукове товариство імені Агатангела Кримського, мета якого залучити студентів-філологів до поглибленого вивчення діалектної і ономастичної лексики Східного Поділля.

Товариство Агатангела Кримського

Члени Товариства збирають діалектний і ономастичний матеріал, та разом із викладачами працюють над Словником подільського говору. Результати своїх досліджень доповідають на наукових конференціях і публікують у збірниках наукових праць. Записані матеріали є джерельною базою для написання курсових і кваліфікаційних робіт з діалектологічної й ономастичної проблематики.