04.05.2017
Друк Друк

Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство є громадською організацією, що об’єднує студентів факультету української філології на засадах добровільної участі та спільності інтересів наукового спрямування.

Завданнями СНТ факультету української філології є:
– пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї;
– забезпечення розвитку наукових шкіл та безперервності наукового пошуку;
– формування внутрішніх та міжфакультетських комунікативних наукових зв’язків;
– розширення світогляду молодої людини;
– забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу факультету та ВНЗ.

Склад СНТ факультету української філології:

Харенко Софія, голова СНТ факультету української філології, студентка 2 курсу;

Тиховська Ірина, заступник голови СНТ факультету укарїнської філології, студентка 3 курсу;

Шукайло Владислав, член СНТ факультету укарїнської філології, студент 3 курсу;

Онуфрієнко Тетяна, член СНТ факультету укарїнської філології, студентка 3 курсу.

План роботи СНТ факультету української філології на 2016-2017 н.р.