20.10.2016 Друк Друк

План засідань науково-методичної комісії

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет української філології

ПЛАН ЗАСІДАНЬ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

ФАКУЛЬТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

на 2016 – 2017 навчальний рік

Умань – 2016

 

Термін проведення Питання, які розглядаються. Відповідальні
Серпень 1.           Затвердження складу і плану засідань науково-методичної комісії факультету на 2016–2017 н.р.

Відповідальний: голова НМК.

2.           Затвердження плану проведення науково-методичних семінарів кафедр у 2016–2017 н.р.

Відповідальні: завідувачі кафедр, відповідальні за проведення семінарів.

3.           Розгляд та затвердження робочих програм навчальних дисциплін, викладання яких передбачено навчальними планами підготовки студентів ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» у 2016–2017 н.р.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

Жовтень 1.        Про стан і перспективи виховної роботи на факультеті української філології у контексті імплементації Закону України «Про вищу освіту».

Відповідальний: заступник декана з виховної роботи.

2.     Про актуальність тематики випускних кваліфікаційних робіт на факультеті.

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр.

3.           Про удосконалення програм та організацію і проведення різних видів практик на факультеті (на виконання ухвали науково-методичної ради університету).

Відповідальні: заступник декана з педагогічної практики, завідувачі кафедр.

Грудень 1.           Виконання плану видавничої діяльності викладачами кафедр у 2016 р. Затвердження плану видавничої діяльності викладачів на 2017 р.

Відповідальні: завідувачі кафедр, заступник декана з наукової роботи

2.           Про нові надходження навчально-методичної літератури фахового спрямування за ІІ півріччя 2016 року.

Відповідальний: заступник декана з наукової роботи

3.           Виконання ухвал науково-методичної комісії факультету за ІІ півріччя 2016 року.

Відповідальний: Голова НМК

4.           Про підготовку та проведення державних іспитів на денній і заочній формах навчання. Затвердження програм державних екзаменів для студентів ОКР «магістр».

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр.

Лютий 1.           Участь студентів у науково-дослідній роботі факультету, університету.

Відповідальні: заступник декана з наукової роботи,  завідувачі кафедр.

2.           Використання фондів наукової бібліотеки і процесі підготовки студентів-філологів.

Відповідальний: заступник декана з наукової роботи.

3.           Забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними посібниками.

Відповідальні: завідувачі кафедр

Квітень 1.     Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.

Відповідальні: заступник декана з наукової роботи.

2.     Проведення відкритих занять викладачами кафедр факультету у 2016–2017 н.р.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

3.     Про хід виконання курсових та кваліфікаційних робіт.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

4.           Про підготовку та проведення державних іспитів на денній і заочній формах навчання. Затвердження програм державних екзаменів для студентів ОКР «бакалавр», «спеціаліст».

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр.

Червень 1.           Звіт голови НМК про роботу науково-методичної комісії факультету у 2016–2017 н.р.

Відповідальний: голова НМК.

2.           Бібліографічний огляд нової навчально-методичної літератури фахового спрямування (за І півріччя 2017 року).

Відповідальний: заступник декана з наукової роботи.

3.           Виконання ухвал науково-методичної комісії факультету за І півріччя 2017 року.

Відповідальний: голова НМК.