08.02.2017 Друк Друк

Рада молодих науковців

Рада молодих науковців факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – молодіжна організація, що підпорядковується Раді молодих науковців університету та об’єднує аспірантів та молодих науковців факультету.

В своїй діяльності Рада молодих науковців керується Положенням, затвердженим ректором, що створює організаційно-правові та методичні засади її формування та функціонування.

Членство у Раді молодих науковців факультету дає можливість молодим вченим, аспірантам, здобувачам обмінюватись науковим та професійним досвідом, долучатися до участі та організації наукових конференцій, семінарів, круглих столів.

Основними практичними напрямами діяльності Ради є: участь у науково-практичних конференціях; публікація матеріалів у збірниках наукових праць; налагодження молодіжних наукових зв’язків між факультетами Уманського державного педагогічного університету.

Основною метою Ради молодих науковців є сприяння ефективній та результативній науково-дослідній роботі молодих науковців факультету.

Склад Ради молодих науковців факультету

ФУФ УДПУ

Хлівна Тетяна Олегівна

Голова Ради молодих науковців факультету української філології,

викладач кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання

Область наукових інтересів охоплює історію української літератури ХХ століття, сучасну українську літературу.

ФУФ УДПУ

Антонова Оксана Ярославівна

Секретар Ради молодих науковців факультету української філології,

викладач кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання

Область наукових інтересів охоплює українознавство, етнопедагогіку,

українське дитинознавство.

ФУФ УДПУ

Маслюк Катерина Анатоліївна

Член Ради молодих науковців факультету української філології,

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови та методики її навчання

Область наукових інтересів охоплює фундаментальні дослідження педагогіки, методики викладання української мови за фахом на факультеті української філології, актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філологів.

ФУФ УДПУ

Задояна Лариса Миколаївна

Член Ради молодих науковців факультету української філології,

кандидат філологічних, доцент кафедри практичного мовознавства

Область наукових інтересів охоплює культуру мовлення, наукову термінологію, стилістику, теорію і методику навчання української мови як іноземної.

ФУФ УДПУ

Ємельянова Мар’яна Вікторівна

Член Ради молодих науковців факультету української філології,

кандидат філологічних, доцент кафедри практичного мовознавства

Область наукових інтересів охоплює  концептологію, лінгвостилістику, методику викладання української мови як іноземної.

ФУФ УДПУ

Галянт Лариса Олександрівна

Член Ради молодих науковців факультету української філології,

викладач кафедри української мови та методики її навчання

Область наукових інтересів охоплює методику навчання української мови, проблеми професійної підготовки студента-філолога, технології навчання у галузі мовної освіти.

План роботи Ради молодих науковців факультету української філології на 2016-2017 н. р.