08.12.2016
Друк Друк

Перелік екзаменів і заліків

Наказ про завершення першого семестру 2016/2017 н. р.

і проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії

Зимової заліково-екзаменаційної сесії

(2016 – 2017 н. р.)

 І курс

з/п

Група (напрям підготовки / спеціальність/спеціалізація)
Екзамени
Заліки
1. 11-13 групи

Середня освіта (Українська мова та література).

1. Вступ до мовознавства 1. Українознавство
2. Вступ до літературознавства 2. Сучасна українська  літературна  мова
3. Старослов’янська мова 3. Історія української літератури
4. Ділова українська мова 4. Вікова фізіологія і шкільна гігієна з основами медзнань
ІІ курс

 

з/п

Група (напрям підготовки / спеціальність/ спеціалізація) Екзамени
Заліки
1. 21 група

Філологія. Українська мова та література. Українознавство

1. Філософія 1. Сучасна українська літературна мова
2. Психологія
3. Історія української літератури 2. Практичний та ономастичний аспект української мови
4. Культура мовлення
5. Етнографія України 3. Дитяча література та практикум з виразного читання
2. 22 група

Філологія. Українська мова та література. Англійська мова

1. Філософія 1. Сучасна українська літературна мова
2. Психологія
3. Історія української літератури 2. Практичний та ономастичний аспект української мови
4. Культура мовлення
5. Країнознавство 3. Дитяча література та практикум з виразного читання
3. 23 група

Філологія. Українська мова та література. Польська мова

1. Філософія 1. Сучасна українська літературна мова
2. Психологія
3. Історія української літератури 2. Практичний та ономастичний аспект української мови
4. Культура мовлення
5. Країнознавство 3. Дитяча література та практикум з виразного читання
4. 24 група

Філологія. Українська мова та література. Редагування освітніх видань

1. Філософія 1. Сучасна українська літературна мова
2. Психологія
3. Історія української літератури 2. Практичний та ономастичний аспект української мови
4. Культура мовлення
5. Основи видавничої справи і редагування 3. Дитяча література та практикум з виразного читання

 

ІІІ курс

 

з/п

Група (напрям підготовки / спеціальність/ спеціалізація) Екзамени
Заліки
1. 31 група

Філологія. Українська мова та література. Українознавство

1. Історія української літератури 1. Економічна теорія
2. Історія української літературної  мови 2. Логіка
3. Етнопедагогіка 3. Іноземна мова за професійним спрямуванням
4. Курсова робота з української мови (методики навчання української мови) 4. Педагогіка (методика виховної роботи)
5. Сучасна українська літературна мова
6. Історія зарубіжної літератури
7. Методика навчання  української мови
8. Методика навчання української літератури
2. 32 група

Філологія. Українська мова та література.

Російська мова

1. Історія української літератури 1. Економічна теорія
2. Історія української літературної  мови 2. Логіка
3. Сучасна російська мова 3. Іноземна мова за професійним спрямуванням
4. Курсова робота з української мови (методики навчання української мови 4. Педагогіка (методика виховної роботи)
5. Сучасна українська літературна мова
6. Історія зарубіжної літератури
7. Методика навчання  української мови
8. Методика навчання української літератури
3. 33 група

Філологія. Українська мова та література.

Польська мова

1. Історія української літератури 1. Економічна теорія
2. Історія української літературної  мови 2. Логіка
3. Історія польської мови 3. Іноземна мова за професійним спрямуванням
4. Курсова робота з української мови (методики навчання української мови 4. Педагогіка (методика виховної роботи)
5. Сучасна українська літературна мова
6. Історія зарубіжної літератури
7. Методика навчання  української мови
8. Методика навчання української літератури
4. 34 група

Філологія. Українська мова та література.

Редагування освітніх видань

1. Історія української літератури 1. Економічна теорія
2. Логіка
2. Історія української літературної мови 3. Іноземна мова за професійним спрямуванням
3. Історія видавничої справи 4. Педагогіка (методика виховної роботи)
4. Курсова робота з української мови (методики навчання української мови 5. Сучасна українська літературна мова
6. Історія зарубіжної літератури
7. Методика навчання  української мови
8. Методика навчання української літератури
5. 35, 36 групи

Філологія. Українська мова та література.

Мова і література (англійська)

1. Історія української літератури 1. Економічна теорія
2. Логіка
2. Історія української літературної  мови 3. Педагогіка (методика виховної роботи)
3. Культура мовлення 4. Сучасна українська літературна мова
4. Курсова робота з української мови та методики навчання української мови 5. Історія зарубіжної літератури
6. Методика навчання  української мови
7. Методика навчання української літератури
8. Практичний курс англійської мови
6. 37 група

Філологія. Українська мова та література.

Історія

1. Історія української літератури 1. Економічна теорія
2. Логіка
2. Історія української літературної мови 3. Іноземна мова за професійним спрямуванням
3. Всесвітня історія 4. Педагогіка (методика виховної роботи)
4. Курсова робота з української мови (методики навчання української мови 5. Сучасна українська літературна мова
6. Історія зарубіжної літератури
7. Методика навчання  української мови
8. Методика навчання української літератури
7. 38 група 1 підгрупа

Філологія. Українська мова та література.

Практична психологія

1. Історія та культура України 1. Педагогіка
2. Старослов’янська мова 2. Сучасна українська літературна мова
3. Загальна психологія 3. Історія української літератури
4. ОП та БЖД
5. Фольклор
8. 38 група 2 підгрупа

Філологія. Українська мова та література.

Історія

1. Історія та культура України 1. Педагогіка
2. Старослов’янська мова 2. Сучасна українська літературна мова
3. Всесвітня історія 3. Історія української літератури
4. ОП та БЖД
5. Фольклор
9. 38 група 3 підгрупа

Філологія. Українська мова та література.

Польська мова

1. Історія та культура України 1. Педагогіка
2. Старослов’янська мова 2. Сучасна українська літературна мова
3. Країнознавство 3. Історія української літератури
4. ОП та БЖД
5. Фольклор
10. 38 група 4 підгрупа

Філологія. Українська мова та література.

Редагування освітніх видань

1. Історія та культура України 1. Педагогіка
2. Старослов’янська мова 2. Сучасна українська літературна мова
3. Загальне редагування 3. Історія української літератури
4. ОП та БЖД
5. Фольклор
11. 38 група 5 підгрупа

Філологія. Українська мова та література.

Мова і література (англійська)

1. Історія та культура України 1. Педагогіка
2. Старослов’янська мова 2. Сучасна українська літературна мова
3. Країнознавство 3. Історія української літератури
4. ОП та БЖД
5. Фольклор

 

 

ІV курс

 

з/п

Група (напрям підготовки / спеціальність/ спеціалізація) Екзамени
Заліки
1. 41 група

Філологія. Українська мова та література.

Українознавство

1. Політологія 1. Сучасна українська літературна  мова
2. Методика навчання зарубіжної літератури 2. Стилістика української мови
3. Етнологія 3. Історія української літ.
4. Історія зарубіжної літ.
5. Методика навчання української мови
6. Методика навчання української літератури
7. Основи педмайстерності
8. Методика навчання української мови як державної у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин
2. 42 група

Філологія. Українська мова та література.

Російська мова

1. Політологія 1. Сучасна української літературна  мова
2. Методика навчання зарубіжної літератури 2. Стилістика укр. мови
3. Сучасна російська мова 3. Історія української літ.
4. Історія зарубіжної літ.
5. Методика навчання української мови
6. Методика навчання української літератури
7. Основи педмайстерності
8. Методика навчання укр. мови як державної у загальноосвітніх навч. закладах з навчанням мовами національних меншин
3. 43 група

Філологія. Українська мова та література.

Польська мова

1. Політологія 1. Сучасна української літературна  мова
2. Методика навчання зарубіжної літератури 2. Стилістика укр. мови
3. Методика навчання польської мови 3. Історія української літ.
4. Історія зарубіжної літ.
5. Методика навчання української мови
6. Методика навчання української літератури
7. Основи педмайстерності
8. Методика навчання укр. мови як державної у загальноосвітніх навч. закладах з навчанням мовами національних меншин
4. 44 група

Філологія. Українська мова та література.

Редагування освітніх видань

1. Політологія 1. Сучасна укр. літ. мова
2. Методика навчання зарубіжної літератури 2. Історія української літ.
3. Історія зарубіжної літ.
3. Літературне редагування 4. Стилістика укр. мови
5. Методика навчання української мови
6. Методика навчання української літератури
7. Основи педмайстерності
8. Макетування і верстка
5. 45, 46 групи

Філологія. Українська мова та література.

Мова і література  (англійська)

1. Політологія 1. Сучасна укр. літ. мова
2. Методика навчання зарубіжної літератури 2. Стилістика укр. мови
3. Історія української літ.
3. Методика викладання англійської мови 4. Історія зарубіжної літ.
5. Методика навчання української мови
6. Методика навчання української літератури
7. Практичний курс англійської мови
6. 47 група 1 підгрупа

Філологія. Українська мова та література.

Редагування освітніх видань

1. Ділова українська мова 1. Сучасна українська літературна мова
2. Стилістика української мови 2. Історія української літератури
3. Методика навчання української мови
4. Методика навчання української літератури
5. Історія видавничої справи
6. Курсова робота з української мови (методики навчання української мови)
6. 47 група 2 підгрупа

Філологія. Українська мова та література.

Редагування освітніх видань

1. Ділова українська мова 1. Сучасна українська літературна мова
2. Стилістика української мови 2. Історія української літератури
3. Методика навчання української мови
4. Методика навчання української літератури
5. Методика навчання англійської мови
6. Курсова робота з української мови (методики навчання української мови)
6. 47 група 3 підгрупа

Філологія. Українська мова та література.

Редагування освітніх видань

1. Ділова українська мова 1. Сучасна українська літературна мова
2. Стилістика української мови 2. Історія української літератури
3. Методика навчання української мови
4. Методика навчання української літератури
5. Основи психологічного консультування
6. Курсова робота з української мови (методики навчання української мови)

 

І курс (спеціаліст)

з/п

Група (спеціальність / спеціалізація) Екзамени
Заліки
1. 11-с група

Середня освіта

(Українська мова і література). Українознавство

1. Текстознавство 1. ЦЗ та ОПГ
2. Історія укр. літератури ІІ-ї половини ХХ ст. 2. Мовні розбори
3. Педагогічна риторика 3. Спецкурс з української літератури
4. Укр. дитинознавство
2. 12-с група

Середня освіта

(Українська мова і література).

Російська мова

1. Текстознавство 1. ЦЗ та ОПГ
2. Історія укр. літератури ІІ-ї половини ХХ ст. 2. Мовні розбори
3. Педагогічна риторика 3. Спецкурс з української літератури
4. Метод. викл. рос. мови
3. 13-с група

Середня освіта

(Українська мова і література).

Польська мова

1. Текстознавство 1. ЦЗ та ОПГ
2. Історія укр. літератури ІІ-ї половини ХХ ст. 2. Мовні розбори
3. Педагогічна риторика 3. Спецкурс з української літератури
4. Стилістика польської мови
4. 14-с група

Середня освіта

(Українська мова і література).

Редагування освітніх видань

1. Текстознавство 1. ЦЗ та ОПГ
2. Історія укр. літератури ІІ-ї половини ХХ ст. 2. Мовні розбори
3. Педагогічна риторика 3. Спецкурс з української мови
4. Культура спілкування редактора
5. 15-с, 16-с  групи

Середня освіта

(Українська мова і література).

Мова і література (англійська)

1. Текстознавство 1. ЦЗ та ОПГ
2. Історія укр. літератури ІІ-ї половини ХХ ст. 2. Мовні розбори
3. Педагогічна риторика 3. Спецкурс з української мови
4. Порівняльна типологія української та англійської мов
6. 17-с група

Середня освіта

(Українська мова і література).

Практична психологія

1. Текстознавство 1. ЦЗ та ОПГ
2. Історія укр. літератури ІІ-ї половини ХХ ст. 2. Мовні розбори
3. Педагогічна риторика 3. Спецкурс з української мови
4. Психологія особистості

 

І курс (магістр)

№з/п Група (спеціальність) Екзамени
Заліки
1. 161-м група

Середня освіта

(Українська мова і література)

162-м група

Середня освіта

(Українська мова і література)

(за іншою спеціальністю)

1. Ділова іноземна мова 1. Академічна риторика
2. Філософія та соціологія освіти 2. Українсько-слов’янські паралелі
3. Норми української літературної мови 3. ЦЗ та ОПГ
4. Технології навчання у галузі мовної освіти
5. Історія українського мовознавства
2. 163-м група

Культурологія (Українознавство)

1. Ділова іноземна мова 1. ЦЗ та ОПГ
2. Філософія та соціологія освіти 2. Історія українознавства
3. Методика викладання українознавства у вищій школі 3. Слов’янська міфологія
4. Фольклористика
5. Курсова робота з методики викладання українознавства

 

ІІ курс

№з/п Група (спеціальність) Екзамени
Заліки
1. 261-м група

Українська мова і література

 

1. Філософія та методологія літературознавчих досліджень 1. Проблеми професійної підготовки студента-філолога
2. Сучасний літературний процес 2. Українська наукова мова
3. Проблемні питання української мови 3. Основи комунікативної девіатології
4. Креативні технології навчання у ВНЗ 4. Стилі модерної української літератури
2. 262-м група

Українознавство

1. Теорія і методика наукових українознавчих досліджень 1. Українське народне декоративне мистецтво
2. Методика викладання фольклору 2. Народний календар
3. Лінгвофольклористика 3. Методика організації українознавчих свят
4. Креативні технології навчання у ВНЗ