14.03.2017 Друк Друк

Перелік дисциплін вільного вибору

 

Перелік дисциплін вільного вибору студентів

факультету української філології

 ІІ курс
Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ЄКТС/  годин за навчальним планом Форма контролю Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни
Спеціалізація «психологія»
1 Історія психології 8 Іспит 6 П
2 Методика роботи практичного психолога 5 Іспит 8 П
3 Психологічна служба в системі освіти 4  Залік 3 П
4 Основи психологічного консультування 5 Іспит 7 П
5 Патопсихологія 4  Залік 8 П
6 Основи психодіагностики і психокорекції 5 Іспит 4 П
7 Педагогічна психологія 4 Іспит 3 П
8 Практичний та ономастичний аспект української мови 4 Залік 2 УММН
9 Дитяча література та практикум  з виразного читання 3 Залік 3 УЛУМН
10 Культура мовлення 3 Іспит 5 ПМ
11 Українська діалектологія 3  Залік 5 УММН
12 Стилістика української мови 4 Іспит 7 УММН
13 Історія української літературної мови 3 Іспит 5 УММН
14 ІК технології в галузі 3  Залік 3
15 Історія педагогіки 3  Залік 8 ПОМ
Спеціалізація «польська мова»
1 Сучасна польська мова (ІІ) 6 Іспит 4 СМЗЛ
2 Сучасна польська мова (ІІІ) 8 Іспит 6 СМЗЛ
3 Сучасна польська мова (ІV) 8 Іспит 8 СМЗЛ
4 Історія польської мови 3  Залік 4 СМЗЛ
5 Лексикологія польської мови 3 Залік 8 СМЗЛ
6 Країнознавство 3 Іспит 3 СМЗЛ
7 Методика навчання польської мови 3 Іспит 7 СМЗЛ
8 Практичний та ономастичний аспект української мови 4 Залік 2 УММН
9 Дитяча література та практикум  з виразного читання 3 Залік 3 УЛУМН
10 Культура мовлення 3 Іспит 5 ПМ
11 Українська діалектологія 3  Залік 5 УММН
12 Стилістика української мови 4 Іспит 7 УММН
13 Історія української літературної мови 3 Іспит 5 УММН
14 ІК технології в галузі 3  Залік 3
15 Історія педагогіки 3  Залік 8 ПОМ
Спеціалізація «англійська мова»
1 Практичний курс англійської мови (ІІ) 6 Залік 4 АММВ
2 Практичний курс англійської мови (ІІІ) 8 Іспит 6 АММВ
3 Практичний курс англійської мови (ІV) 8 Іспит 8 АММВ
4 Країнознавство 3 Іспит 3 АММВ
5 Лексикологія англійської мови 3  Залік 8 ПІМ
6 Історія англійської мови 3 Іспит 4 АММВ
7 Методика навчання англійської мови 3 Іспит 7 АММВ
8 Практичний та ономастичний аспект української мови 4 Залік 2 УММН
9 Дитяча література та практикум  з виразного читання 3 Залік 3 УЛУМН
10 Культура мовлення 3 Іспит 5 ПМ
11 Українська діалектологія 3  Залік 5 УММН
12 Стилістика української мови 4 Іспит 7 УММН
13 Історія української літературної мови 3 Іспит 5 УММН
14 ІК технології в галузі 3  Залік 3
15 Історія педагогіки 3  Залік 8 ПОМ
ІІІ курс
Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ЄКТС/  годин за навчальним планом Форма контролю Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни
Спеціалізація «українознавство»
 
1 Етнологія 6 Іспит 6 УЛУМН
2 Методика навчання народознавства 4 Іспит 7 УЛУМН
3 Основи вишивання традиційної сорочки 8 Залік 5-8 УЛУМН
4 Етнопедагогіка 6 Іспит 8 УЛУМН
5 Стилістика української мови 5 Іспит 7 УММН
Спеціалізація «польська мова»
1
2 Практична граматика польської мови 9 Іспит 6 СМЗЛ
3 Сучасна польська мова 9 Іспит 8 СМЗЛ
4 Лексикологія польської мови 3 Залік 8 СМЗЛ
5 Методика навчання польської мови 4 Іспит 7 СМЗЛ
6 Стилістика української мови 5 Іспит 7 УММН
Спеціалізація «англійська мова»
1 Практичний курс англійської мови (ІІІ) 9 Іспит 6 АММН
2 Практичний курс англійської мови (ІV) 9 Іспит 8 АММН
3 Лексикологія англійської мови 3  Залік 8 ПІМ
4 Методика навчання англійської мови 4 Іспит 7 АММН
5 Стилістика української мови 5 Іспит 7 УММН
Спеціалізація «редагування освітніх видань»
1 Редакторський аналіз 8 Іспит 6 ПМ
2 Літературне редагування 8 Іспит 7 ПМ
3 Теорія і практика перекладу 5 Іспит 8 ПМ
4 Основи комунікативної лінгвістики 4  Залік 8 ПМ
5 Стилістика української мови 5 Іспит 7 УММН
6
ІV курс
Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ЄКТС/  годин за навчальним планом Форма контролю Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни
Спеціалізація «українознавство»
1 Основи педмайстерності 1,5 Залік 7 ВТПТ
2 Основи християнської етики 1 8 СД
3 Основи народної хореографії 1,5 Залік 8 УЛУМН
4 Українська вишивка 2 Залік 8 УЛУМН
5 Методика викладання народознавства 3 Залік 8 УЛУМН
6 Етнологія 3 Іспит 7 УЛУМН
Спеціалізація «російська мова»
1 Основи педмайстерності 1,5 Залік 7 ВТПТ
2 Сучасна російська мова 3 Іспит 7 СМЗЛ
2 Залік 8 СМЗЛ
3 Російська література 4 Залік 8 СМЗЛ
4 Історія російської мови 2 Залік 8 СМЗЛ
Спеціалізація «польська мова»
1 Основи педмайстерності 1,5 Залік 7 ВТПТ
2 Практичний курс польської мови 5 Залік 8 СМЗЛ
3 Лексикологія польської мови 2 Залік 8 СМЗЛ
4 Методика навчання польської мови 3 Іспит 7 СМЗЛ
Спеціалізація «редагування освітніх видань»
1 Основи педмайстерності 1,5 Залік 7 ВТПТ
2 Макетування і верстка 3 Залік 7 ПМ
3 Літературне редагування 3 Іспит 7 ПМ
4 Теорія і практика перекладу 3 Залік 8 ПМ
5 Основи комунікативної лінгвістики 2 Залік 8 ПМ
Спеціалізація «англійська мова»
1 Практичний курс англійської мови 3 Залік 7 АММН
2 3 Іспит 8 АММН
3 Лексикологія англійської мови 2 Залік 8 ПІМ
4 Методика викладання англійської мови 3 Іспит 7 АММН
Спеціалізація «редагування освітніх видань» (після педколеждів)
1 Літературне редагування 4 Залік 8 ПМ
2 Теорія і практика перекладу 4 Залік 8 ПМ
3 Історія  видавничої справи 6 Іспит 7
Спеціалізація «англійська мова» (після педколеждів)
1 Практичний курс англійської мови (IV) 8,5 Залік 8 АММН
3 Лексикологія англійської мови 3 Залік 8 ПІМ
4 Методика навчання англійської мови 4 Іспит 7 АММН
Спеціалізація «практична психологія» (після педколеждів)
1 Основи психологічного консультування 5 Іспит 7 Пс
2 Методика роботи практичного психолога 5 Залік 8 Пс
3 Патопсихологія 4 Залік 8 Пс
 І с курс
Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ЄКТС/  годин за навчальним планом Форма контролю Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни
Вибір з переліку
1 Мовні розбори 3 Залік 1 УММН
Лінгвістичний аналіз художнього тексту УММН
2 Спецкурс з української мови 3 залік 1 УММН
Спецкурс з української літератури УЛУМН
Спеціалізація «культурологія (українознавство)»
1 Українська вишивка 4 Залік 2 УЛУМН
2 Націологія та музична фольклористика 4 Іспит 2 УЛУМН
3 Українське дитинознавство 4 Іспит 1 УЛУМН
Спецкурс з лінгводидактики 3 Залік 2 УЛУМН
Спеціалізація «російська мова»
1 Актуальні питання стилістики російської мови 5 Іспит 2 СМЗЛ
2 Методика викладання російської мови 4 Іспит 1 СМЗЛ
3 Російська діалектологія 3 Залік 2 СМЗЛ
4 Спецкурс з лінгводидактики 3 Залік 2 ПМ
Спеціалізація «польська мова»
1 Практичний курс польської мови 6 Іспит 2 СМЗЛ
2 Стилістика польської мови 3 Іспит 1 СМЗЛ
3 Порівняльна типологія української і польської мов 3 Залік 2 СМЗЛ
4 Спецкурс з лінгводидактики 3 Залік 2 ПМ
Спеціалізація «редагування освітніх видань»
1 Видавничі стандарти 4 Залік 2 ПМ
2 Культура спілкування редактора 4 Іспит 1 ПМ
3 Журналістська майстерність 4 Іспит 2 ПМ
4 Спецкурс з лінгводидактики 3 Залік 2 ПМ
Спеціалізація «англійська мова»
1 Практичний курс англійської мови 6 Іспит 2 АММН
2 Теорія і практика перекладу 3 Залік 2 ПІМ
3 Порівняльна типологія української та англійської мов 3 Залік 1 ПІМ
4 Література Англії 3 Іспит 2 СМЗЛ
Спеціалізація  «практична психологія»
1 Гендерна психологія 4 Іспит 2 П
2 Психологія творчості 3 Залік 2 П
3 Експериментальна психологія 4 Залік 2 П
4 Психологія особистості 4 Іспит 1 П
 І м курс
Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ЄКТС/  годин за навчальним планом Форма контролю Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни
Спеціальність «українська мова і література»
1 Методологія сучасних лінгвістичних досліджень 3 Залік 2 УММН
Інформаційні технології в лінгвістиці 3 Залік 2 УММН
2 Українська наукова мова 3 Залік 3 УММН
Теоретичні питання синтаксису 3 Залік 3 УММН
3 Основи функціональної лінгвістики 3 Залік 2 УММН
Теоретичні питання морфології 3 Залік 2 УММН
4 Основи мовної комунікації 3 Іспит 3 ПМ
Психологія управління і конфліктологія 3 Іспит 3 Пс
5 Літературна критика 3 Залік 2 УЛУМН
Біблійні образи та мотиви в українській літературі 3 Залік 2 УЛУМН
6 Стилі модерної української літератури 3 Залік 3 УЛУМН
Українська історична проза 3 Залік 3 УЛУМН
7 Історія українського мовознавства 3 Залік 1 УММН
Педагогічний менеджмент 3 Залік 1 ПОМ
Спеціальність «українознавство»
Кластер 1
1 Лінгвофольклористика 4 Екзамен 3 УЛУМН
2 Фольклорний театр 4 Залік 2 УЛУМН
3 Українське народне декоративне мистецтво 4 Залік 3 УЛУМН
4 Семантика української вишивки 3 Залік 2 УЛУМН
5 Народний календар 3 Залік 3 УЛУМН
6 Креативні технології навчання у ВНЗ 3 Іспит 3 ПОМ
7 Методика організації українознавчих свят 4 Залік 3 УЛУМН
Кластер 2
1 Теорія українознавства 4 Екзамен 3 УЛУМН
2 Архівна справа 4 Залік 2 ІУ
3 Українське народне мистецтво 4 Залік 3 УЛУМН
4 Вища освіта і Болонський процес 3 Залік 2 ПОМ
5 Основи інтелектуальної власності 3 Залік 3 ТТД
6 Педагогічний менеджмент 3 Іспит 3 ПОМ
7 Методика організації народних свят та масових заходів 4 Залік 3 УЛУМН