04.10.2017 Друк Друк

Розклад екзаменів

Розклад екзаменів
літньої заліково-екзаменаційної сесії

факультету української філології 2016-2017 н.р.

І КУРС

№  з/п Навчальний предмет,

прізвище та ініціали викладача

Група Дата

ауд.

06.06 10.06 14.06 19.06
1. Історія та культура України

О. В. Дудник

1-3 1-3       311
2. Сучасна українська літературна мова

З. І. Комарова

1-3   1-3     301
3. Історія української літератури

Л. В. Козинський

1-3     1-3   313
4. Іноземна мова

А. В. Солодчук,

О. А. Пономарьова

3       3 301

 ІІ КУРС

№  з/п Навчальний предмет,

прізвище та ініціали викладача

Група Дата

ауд.

 

06.06 09.06 13.06 16.06 19.06
1. Іноземна мова

В. О. Сліпенко,

А. В. Солодчук,

О. А. Пономарьова

1-4       1-4   311
2. Сучасна українська

літературна мова

О. А. Молодичук

1-4 1-4         311
3. Історія зарубіжної літератури

І. В. Анікіна

1-4   1-4       332
4. Історія української

літературної мови

В. В. Денисюк

1-4         1-4 301
5. Методика організації народних свят та масових заходів

В. А. Гончарук,

В. Г. Кириченко

1     1     312
6. Історія англійської мови

Н. М. Бріт

2     2     422
7. Практика усного і писемного мовлення

П. Пизель

3     3     113
8. Історія видавничої справи

І. А. Денисюк

4     4     333

ІІІ КУРС

№ з/п Навчальний предмет,

прізвище та ініціали викладача

Група Дата

ауд.

12.06 15.06 19.06 21.06 23.06 26.06
1. Сучасна українська літературна мова

В. В. Розгон,

І. Л. Шевчук

1-7       1-7     301,

303

2. Історія зарубіжної літератури

Г. В. Осіпчук

1-7 1-7           чит зал
3. Методика навчання української мови

В. О. Коваль,

К. А. Маслюк

1-7   1-7         301
4. Методика навчання української літератури

Л. П. Пархета

1-7         1-7   313
5. Культура мовлення

Н. А. Цимбал, І. В. Хлистун

1-4, 7           1-4, 7 311
6. Практичний курс

польської мови

П. Пизель

3     3       113
7. Практичний курс англійської мови

А. В. Солодчук, О.В. Пономарьова

5, 6           5, 6 332,

313

8. Історія англійської мови

Н. М. Бріт

5, 6     5, 6       422
9. Історія України

І. І. Кривошея

7     7       301

ІІІ курс

(на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

№ з/п Навчальний предмет,

прізвище та ініціали викладача

Група Дата

ауд.

06.06 09.06 12.06 16.06 19.06
1. Філософія

В. І. Фуркало

8     8     чит. зал
2. Сучасна українська літературна мова

І. С. Гонца

8 8         301
3. Історія української

літератури

О. О. Циганок

8   8       313
4. Історична граматика української мови

В. В. Денисюк

8       8   332
5. Вікова та педагогічна психологія

Л. А. Данилевич

8 (1)         8 (1) 302
6. Історія України

І. І. Кривошея

8 (2)         8 (2) 301
7. Історія польської мови

Л. М. Крива

8 (3)         8 (3) 113
5. Редакторський аналіз

С. А. Січкар

8 (4)         8 (4) 333
6. Історія англійської мови

Н. М. Бріт

8 (5)         8 (5) 422

Початок екзаменів о 9.00, консультація напередодні о 13.00

ІV КУРС

№ п/п Навчальний предмет,

прізвище та ініціали викладача

Група Дата

ауд.

19.05 22.05 25.05 29.05 01.06 03.06
1. Історія педагогіки

О. Л. Кірдан,

М. В. Кудла

1-6     1-6       407
2. Сучасна українська літературна мова

О. В. Дуденко

1-6       1-6     303
3. Стилістика української мови

І. І. Коломієць

1-6         1-6   311
4. Історія української літератури

Т. В. Лопушан,

Т. О. Хлівна

1-6 1-6           313
5. Історія зарубіжної літератури

В. В. Черевченко

1-6   1-6         407
6. Практичний курс англійської мови

Я.А.Бойко,

О. В. Яловенко

5,6           5, 6 301

Початок екзаменів о 9.00, консультація напередодні о 13.00

ІV курс

(на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

№ з/п Навчальний предмет,

прізвище та ініціали викладача

Група Дата

ауд.

26.05 29.05 2.06
1. Сучасна українська літературна мова

І. Л. Шевчук

7, 8, 9     7, 8, 9 чит. зал
2. Історія української

літератури

Т. В. Лопушан,

Т. О. Хлівна

7, 8, 9   7, 8, 9   чит. зал
3. Історія зарубіжної літератури

Ю. О. Ревук

7, 8, 9 7, 8, 9     332

Початок екзаменів о 9.00, консультація напередодні о 13.00

V КУРС

№ з/п Навчальний предмет,

прізвище та ініціали викладача

Група Дата

ауд.

05.05. 10.05 13.05 16.05 18.05
1. Загальне мовознавство

З. І. Комарова

1-7     1-7     301
2. Порівняльна граматика східнослов’янських  мов

О. Ю. Зелінська

1-7   1-7       301
3. Теорія літератури

М. С. Павленко

1-7         1-7 301
4. Націологія та музична фольклористика

В. В. Семенчук

1       1   312
5. Актуальні питання стилістики російської мови

І. В. Анікіна

2       2   332
6. Практичний курс польської мови

П. Пизель

3       3   113
7. Журналістська майстерність

Н. А. Цимбал

4       4   309
8. Практичний курс англійської мови

Я. А. Бойко

5, 6 5, 6         333
9. Література Англії

Ю. О. Ревук

5, 6       5, 6   302
10. Гендерна психологія

 

7       7   301

Початок екзаменів о 9.00, консультація напередодні о 13.00

МАГІСТРАТУРА

№ з/п Навчальний предмет,

прізвище та ініціали викладача

Група Дата  

ауд.

06.06 09.06 13.06 16.06
1.  Психологія вищої школи

Г. О. Шулдик

161-м,

162-м,

163-м,

164-м

  161-м,

162-м,

163-м,

164-м

  301
2. Педагогіка вищої школи

О. М. Коберник

161-м,

162-м,

163-м,

164-м

161-м,

162-м,

163-м,

164-м

      312
3. Методика викладання української мови у ВНЗ

В. О.Коваль

161-м,

162-м,

164-м

  161-м,

162-м,

164-м

    301
4. Методика викладання української літератури у ВНЗ

Л. П. Пархета

161-м,

162-м,

164-м

      161-м,

162-м,

164-м

313
5. Академічна риторика

Н. П. Сивачук

163-м

 

  163-м

 

    312
7. Український дитячий фольклор

Н. П. Сивачук

163-м

 

      163-м

 

312

Початок екзаменів о 9.00, консультація напередодні о 13.00

 

Декан факультету української філології                               проф. Коваль В.О.