Обираєш професію? Вивчай мову! Крокуй у майбутнє з нами!

Однією з переваг навчання на факультеті української філології УДПУ імені Павла Тичини є те, що випускники факультету отримують, крім основної спеціальності «Учитель української мови і літератури», ще й одну із запропонованих спеціалізацій, серед яких є і «Польська мова». Фахівців означеної спеціалізації готує кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури.  Отримавши цю спеціалізацію, випускник має можливість викладати польську мову в школі, гімназії, коледжі та університеті, здійснювати перекладацьку діяльність, працювати гідом у туристичних фірмах тощо. Підготовку фахівців-полоністів забезпечують висококваліфіковані фахівці – професори філології з Польщі:

(більше…)

Read More

Готуємо фахівця-філолога для нової української школи

Уже багато років факультет української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує фахівців  з української мови та літератури. Навчаючись на факультеті, студенти мають можливість здобути і додаткові спеціалізації: «психологія», «англійська мова», «польська мова», «російська мова» тощо. Крім того, усі вони отримують кваліфікацію учителя зарубіжної літератури, що значно розширює можливості працевлаштування, підсилює конкурентоздатність на ринку праці.

(більше…)

Read More

Філолог – це не лише професія!

Навчальна програма за спеціальністю 014.01 Середня освіта. Українська мова і література (спеціалізація англійська мова) побудована на засадах студентоцентрованого навчання і спрямована на формування глибоких знань з української мови і літератури та високого рівня комунікативних навичок і практичного коментування англійської мови. У ході опанування програми професорсько-викладацький склад майстерно формує креативне гнучке мислення у студентів, виховує принципи міжособистісного спілкування, бере безпосередню участь в організації студентського життя й дозвілля.

(більше…)

Read More

Новації вступу 2018 року

НОВАЦІЇ ВСТУПУ 2018 РОКУ

За інформацією Міністерства освіти і науки України, вступників 2018-го чекає ряд новацій, що передбачені Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2018 році.

(більше…)

Read More

Абітурієнту 2018

Факультет української філології на запрошує на навчання на такі спеціальності та освітні програми денної та заочної форми:

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) (спеціалізація за вибором: журналістика, українознавство, англійська мова, німецька мова, польська мова, російська мова, історія, інформатика, спеціальна освіта (логопедія), психологія, соціальна робота, редагування освітніх видань, комунікативний менеджмент).

Ви постали перед вибором майбутньої долі. Ви обираєте професію, а відтак і спеціальність у вищій школі, щоб учитися далі й стати висококласним спеціалістом. Пропонуємо Вам набути професійних умінь і навичок у галузі журналістики. Переваги професії журналіста:

  • можливість самореалізуватися як творча особистість;
  • доносити до людей правду, примножувати в світі добро, боротися за справедливість;
  • впливати на формування суспільної свідомості, громадської думки;
  • спілкуватися з видатними людьми, прожити цікаве життя;
  • першим опинятися в гущині подій, осягати глибинний зміст явищ, причини і наслідки, витлумачувати їх для загалу;
  • стати знаменитим, мати гарні заробітки, посідати престижне місце в структурі суспільства;
  • постійно самовдосконалюватися.

Отже, Ваш пріоритет №1 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет української філології.

014.01. Середня освіта (Українська мова і література) (спеціалізація: журналістика), освітня програма «Українська мова та література. Світова література. Журналістика» з кваліфікацією вчителя / викладача української мови, української та світової літератури. Журналіста.

Вступні випробування: українська мова та література (сертифікат),

історія України (сертифікат),

географія або іноземна мова (сертифікат).

Довідки за телефонами: 067-684-94-09, 095-934-40-01, 063-644-42-33.

Read More