03.11.2016 Друк Друк

Кафедра практичного мовознавства

Кафедра практичного мовознавства УДПУ Цимбал Наталія Андріївна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор

Історія кафедри

Кафедра методики викладання та культури української мови була створена у 2000 році, очолив її Марун М.Є., кандидат педагогічних наук, доцент. Працювали на кафедрі Коваль В. О. — кандидат педагогічних наук, доцент; Мамчур Л.І. – кандидат педагогічних наук, доцент; а також викладачі Бардецька О.Б., Герасимук Т.В., Григоренко Т.В., Коломієць І.І., Лановик Т.А., Хлистун І.В., Цимбал H.A., Січкар С.А., лаборант Молоканова Л.І. Кафедра забезпечувала викладання таких дисциплін: ділова українська мова, культура мовлення, практичний курс української мови, стилістика, методика навчання української мови.

У 2001 році кафедра перейменована на кафедру української філології.

З 2002 року кафедру очолює кандидат філологічних наук Цимбал H.A.

У 2005 році кафедра перейменована на кафедру практичного мовознавства. Кафедра почала готувати студентів, що здобували додаткову спеціалізацію «редагування освітніх видань і шкільне бібліотекознавство», забезпечувала викладання навчальних дисциплін: загальне редагування, типологія помилок, історія видавничої справи, редакторський аналіз, літературне редагування, макетування і верстка, журналістська майстерність.

На сьогоднішній день кафедра забезпечує викладання загальноуніверситетських дисциплін, таких як: сучасна українська мова, сучасна українська мова з практикумом, практичний курс української мови, комунікаційні процеси у навчанні, ділова українська мова, українська мова за професійним спрямуванням, культура мовлення, основи комунікативної лінгвістики, основи мовної комунікації, професіологія бібліотечно- інформаційної діяльності, спецкурс з лінгводидактики, актуальні проблеми сучасної лінгвістики, історія видавничої справи, комп’ютерні технології, норма і стилі сучасної української мови, стандартизація у бібліотечній та видавничій справі, основи інформаційно-бібліотечної справи, загальне редагування, редакторський практикум,макетування і верстка, типологія помилок, літературне редагування, культура спілкування редактора, риторика, культура мовлення корекційного педагога, журналістська майстерність, теорія і практика перекладу, основи мовної комунікації та культури мовлення, українська мова як іноземна, видавничі стандарти, редакторський аналіз, культура мовлення та виразне читання, сучасна українська літературна мова.

Склад кафедри
 • Авраменко Валентина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Денисюк Ірина Анатоліївна –  старший викладач
 • Ємельянова Мар’яна Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Жовта Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Задояна Лариса Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Кучеренко Ірина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор
 • Мамчур Лідія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор
 • Мельник Наталія Вікторівна – лаборант
 • Савчук Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Січкар Світлана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Сутула Валентина Миколаївна – лаборант
 • Хлистун Ірина Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Шуляк Світлана Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Поліщук Петро Миколайович – викладач

Кафедра практичного мовознавства УДПУ

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:
 • сучасна українська  мова з практикумом
 • українська мова за професійним спрямуванням
 • ділова українська мова
 • практичний курс української мови
 • норми і стилі сучасної української літературної мови
 • українська мова (як іноземна)
 • риторика та культура мовлення
 • редакторський аналіз
 • культура мовлення
 • загальне редагування
 • історія видавничої справи
 • культура спілкування редактора
 • теорія і практика перекладу
 • основи видавничої справи і редагування
 • макетування і верстка
 • літературне редагування
 • видавничі стандарти
 • основи мовної комунікації
Основні напрями науково-дослідницької роботи:
 • ділова мова,
 • лексикологія української мови,
 • термінологія української мови,
 • стилістика української мови,
 • культура мовлення,
 • лінгводидактика.

 

Видавнича діяльність

 

Контактна інформація

Адреса: кімн. 305, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл., 20300
Тел.: (04744) 3-78-96 – кафедра практичного мовознавства

E-mail: praktmov.k@gmail.com

Електронні адреси викладачів:

Цимбал Наталія Андріївна – tsymbal.nat@gmail.com

Авраменко Валентина Іванівна – valentina-avramenko@ukr.net

Денисюк Ірина Анатоліївна – ira-denysyuk@ukr.net

Жовта Наталія Михайлівна – nastek@meta.ua

Задояна Лариса Миколаївна – zadoyana_larisa@meta.ua

Кучеренко Ірина Анатоліївна – kucherenkoia@ukr.net , centre_mova@ukr.net

Мамчур Лілія Іванівна – mamchur_l@ukr.net

Поліщук Петро Миколайович – piterpol1952@gmail.com

Савчук Наталія Михайлівна – natalya.savchuk22@gmail.com

Січкар Світлана Анатоліївна – svitlana_sichkar@ukr.net

Хлистун Ірина Валентинівна – irynakhlystun@meta.ua

Шуляк Світлана Андріївна – shulyak_svitlana@ukr.net

Ємельянова Мар’яна Вікторівна – marianna1982@meta.ua