02.11.2016
Друк Друк

Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури

ФУФ УДПУ

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Ріднева Любов Юріївна.

Свою історію підрозділ розпочинає з 2000 року. Спочатку як кафедра зарубіжної літератури та російської мови, а з 2014 – кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури.

У різний період на кафедрі працювало чимало філологів-літературознавців, накопичено великий досвід навчально-методичної роботи у фаховій підготовці майбутніх філологів.

З 1 вересня 2016 року на кафедрі працює 9 осіб: 4 кандидати наук, доценти; 3 кандидати наук; 1 старший викладач; 1 викладач.

У своїй нинішній діяльності колектив кафедри зорієнтований на цінності, що формувалися роками. Це безцінний інтелектуальний капітал усього колективу, результат єдності знань, досвіду та іміджу. Творчі зусилля кафедри знаходять своє втілення в авторських нормативних навчальних дисциплінах, навчальних програмах нових курсів, які розроблені і читаються студентам у циклі вибіркових дисциплін.

 

 Склад кафедри:

 • Осіпчук Галина Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Ріднева Любов Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Черевченко Олександр Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент
 • Пьотр Пизель – кандидат гуманітарних наук, доцент
 • Анікіна Інесса Валеріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач
 • Ревук Юрій Олексійович – старший викладач
 • Черевченко Вікторія Валентинівна – кандидат філологічних наук, викладач
 • Поліщук Леся Борисівна ‒ кандидат філологічних наук, викладач
 • Кузан Катерина Юзефівна ‒ викладач
 • Баланова Тетяна Вікторівна – лаборант

ФУФ УДПУ

Кафедра забезпечує викладання таких нормативних дисциплін:

 • Історія зарубіжної літератури
 • Зарубіжна література
 • Література Великобританії та США
 • Література Англії
 • Дитяча англійська література
 • Російська література
 • Сучасна російська мова
 • Методика викладання світової літератури
 • Методика навчання зарубіжної літератури
 • Російська діалектологія
 • Актуальні питання стилістики російської мови
 • Методика викладання російської мови
 • Сучасна російська мова з практикумом
 • Російська мова
 • Практичний курс польської мови
 • Історія польської мови
 • Лексикологія польської мови
 • Країнознавство
 • Історія російської мови
 • Стилістика польської мови
 • Методика навчання польської мови
 • Порівняльна типологія української та польської мов
 • Лінгводидактичні основи вивчення російської мови

 

Навчальна діяльність

Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін на 3 факультетах університету: української та іноземної філології, початкової освіти; проходження студентами педагогічної практики; керують написанням курсових робіт, у яких висвітлюються новітні погляди на вивчення мовних та літературних явищ.

Кафедра готує випускників за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література з додатковими спеціалізаціями – російська мова, польська мова.

 

Наукова діяльність

У 2015 році викладачами кафедри реалізовано наступне:

 1. Вийшло з друку 5 навчальних посібників.
 2. Створено 1 електронний посібник.
 3. Вийшли з друку 1 методичні рекомендації.
 4. Надруковано 2 статті у фахових виданнях.
 5. Надруковано 1 статті у зарубіжних виданнях, у тому числі 1 публікація у журналі з імпакт-фактором що входять до міжнародних наукометричних баз даних (РИНЦ) – 1:
 6. Надруковано 14 статей в інших виданнях.

 

 У 2015 році кафедра організувала та провела наступні заходи:

№ п/п

Назва заходу

Дата проведення

1.

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи», м. Умань 20 – 21 листопада 2015 року

Виховна робота

Беруть активну участь в організації та проведенні виховних заходів на рівні факультету, інституту, університету.

 Робота зі студентами

Члени журі

У грудні 2012 році викладачі кафедри світової літератури та російської мови (канд. філол. наук Ріднева Л. Ю, ст. викладач Анікіна І. В.) були членами журі міського конкурсу «Учитель року –2013».

У 2015 році викладачі кафедри захистили наукові дисертаційні дослідження:

№ з/ч ПІБ викладача Назва дисертаційного дослідження

Шифр спеціальності

1. Анікіна Інесса Валеріївна Найменування зі значенням особи  в сільськогосподарській лексиці російської мови  ХУІІ століття

10.02.02

2. Черевченко Вікторія Валентинівна Вербальні знаки етнокультури в українському дитячому фольклорі

10.02.01

3. ПоліщукЛеся Борисівна Структурна організація та географія назв традиційного будівництва в східно-подільських говірках

10.02.01

Науково-методична робота

Методичні видання (підручники, посібники, методичні рекомендації)

Методичні рекомендації з польської мови

Тематика курсових робіт з російської мови

Тематика курсових  робіт з польської мови

Контакти:

Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури

ауд. 408, вул. Садова, 28,

м. Умань

Черкаська область

20300

Тел.: (04744) 3-05-88

E-mail: kaf.slov.mov-zar.lit@ukr.net

Електронні адреси викладачів:

Осіпчук Галина Валентинівна – osipchuk2015@ukr.net

Ріднева Любов Юріївна – ridneva@ukr.net

Ревук Юрій Олексійович – george78@it-tim.net

Анікіна Інеса Валеріївна – aiv_777@ukr.net

Поліщук Леся Борисівна – polishchuklesia@yandex.ru

Кузан Катерина Юзефівна – k.shumynska@yandex.ua

Черевченко Олександр Миколайович, Черевченко Вікторія Валентинівна – olexa0128@gmail.com