11.05.2018 Друк Друк

Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури

ФУФ УДПУ

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Ріднева Любов Юріївна.

Свою історію підрозділ розпочинає з 2000 року. Спочатку як кафедра зарубіжної літератури та російської мови, а з 2014 – кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури.

У різний період на кафедрі працювало чимало філологів-літературознавців, накопичено великий досвід навчально-методичної роботи у фаховій підготовці майбутніх філологів.

З 1 вересня 2017 року на кафедрі працює 8 осіб: 4 кандидати наук, доценти;     2 кандидати наук; 1 старший викладач; 1 викладач-стажист.

У своїй нинішній діяльності колектив кафедри зорієнтований на цінності, що формувалися роками. Це безцінний інтелектуальний капітал усього колективу, результат єдності знань, досвіду та іміджу. Творчі зусилля кафедри знаходять своє втілення в авторських нормативних навчальних дисциплінах, навчальних програмах нових курсів, які розроблені і читаються студентам у циклі вибіркових дисциплін.

 

 Склад кафедри:

 • Ріднева Любов Юріївна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
 • Осіпчук Галина Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Черевченко Олександр Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент
 • Анікіна Інесса Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Ревук Юрій Олексійович – старший викладач
 • Черевченко Вікторія Валентинівна – кандидат філологічних наук, викладач
 • Поліщук Леся Борисівна ‒ кандидат філологічних наук, викладач
 • Лукіна Лія Русланівна ‒ викладач-стажист
 • Руда Оксана Олександрівна – лаборант

ФУФ УДПУ

Кафедра забезпечує викладання таких нормативних дисциплін:

 1. Сучасна зарубіжна література
 2. Історія зарубіжної літератури
 3. Російська література.
 4. Література Англії.
 5. Література Великої Британії та США.
 6. Методика навчання зарубіжної літератури.
 7. Методика викладання світової літератури.
 8. Сучасна російська мова.
 9. Сучасна російська мова з практикумом.
 10. Історія російської мови.
 11. Методика навчання російської мови.
 12. Російська діалектологія.
 13. Актуальні питання стилістики російської мови.
 14. Сучасна польська мова
 15. Практичний курс польської мови.
 16. Практична граматика польської мови.
 17. Польська мова.
 18. Історія польської мови.
 19. Країнознавство.
 20. Стилістика польської мови.
 21. Методика навчання польської мови.
 22. Лексикологія польської мови.
 23. Порівняльна типологія української і польської мов.

Навчальна діяльність

Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін на 3 факультетах університету: української філології, факультету іноземних мов та факультету початкової освіти; організовують проходження студентами педагогічної практики; керують написанням курсових робіт, у яких висвітлюються новітні погляди на вивчення мовних та літературних явищ.

Кафедра готує випускників за спеціальністю 014.01 Середня освіта. Українська мова і література з додатковими спеціалізаціями – російська мова, польська мова.

 

Наукова діяльність

У 2017 – 2018 році викладачами кафедри реалізовано наступне:

 1. Вийшло з друку 11 навчальних посібників.
 2. Вийшло з друку 2 монографії.
 3. Надруковано 7 статей у фахових виданнях.
 4. Надруковано 3 статті у зарубіжних виданнях
 5. Надруковано 6 статей у науковому журналі, що включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International.
 6. Надруковано 11 статей в інших виданнях.

 

У 2017 – 2018 році кафедра організувала та провела наступні заходи:

п/п

Назва заходу Дата проведення

 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи». 25 – 26 листопада

2017 року

2. Міжрегіональний науково-практичний семінар «Теоретичні та прикладні проблеми сучасної філології»

 

4 квітня 2018 року

 

 

Виховна робота

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації та проведенні виховних заходів на рівні факультету та університету

 Робота зі студентами


Науково-методична робота

Методичні видання (підручники, посібники, методичні рекомендації)

Методичні рекомендації з польської мови

Тематика курсових робіт з російської мови

Тематика курсових  робіт з польської мови

Контакти:

Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури ауд. 408, вул. Садова, 28, м. Умань

Черкаська область

20300

Тел.: (04744) 3-05-88

E-mail: kaf.slov.mov-zar.lit@ukr.net  

Електронні адреси викладачів:

Електронні адреси викладачів:

Ріднева Любов Юріївна – ridneva@ukr.net

Осіпчук Галина Валентинівна – 130975@ukr.net

Ревук Юрій Олексійович – george78@it-tim.net

Анікіна Інеса Валеріївна – aiv_777@ukr.net

Поліщук Леся Борисівна – polishchuklesia46@gmail.com

Лукіна Лія Русланівна – lija-lukina@ukr.net

Черевченко Олександр Миколайович olexa0128@gmail.com, Черевченко Вікторія Валентинівна – olexa0128@gmail.com