11.05.2018 Друк Друк

Кафедра української мови та методики її навчання

Історія кафедри

Історія кафедри починається з 1930 року. З часу заснування кафедра пройшла самобутній шлях розвитку: 1971 – предметна комісія при кафедрі педагогіки і методики початкового навчання; 1976 – кафедра російської й української мов; 1987 – кафедра філології; 1989 – кафедра української та російської мов з методиками їх викладання; 1994 – кафедра української філології; 1997 – кафедра української мови; 2012 – кафедра української мови та методики її навчання. Кафедру очолювали доц. І.С. Лазебний (1971-1976 р.р.), доц. М.М. Торчинський (1987-2004 р.р.), доц. В. В. Розгон (2004-2014). У 2014 року завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Коваль Валентина Олександрівна. З 2015 року завідувач кафедри доцент В. В. Розгон.

Склад кафедри:

Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор

 • Березовська Ганна Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Гонца Ірина Семенівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Григоренко Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Денисюк Василь Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент
 • Шиманська Вікторія Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Дуденко Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Жила Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Зелінська Оксана Юріївна – доктор філологічних наук, професор
 • Маслюк Катерина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук,доцент
 • Коломієць Інна Іванівна –кандидат філологічних наук, доцент
 • Комарова Зоя Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Мойсієнко Анатолій Кирилович – доктор філологічних наук, професор
 • Молодичук Ольга Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Розгон Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Тищенко Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, професор
 • Шевчук Інна Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Теляча Мирослава Сергіївна – лаборант, викладач-стажист
 • Комишна Анжела Василівна– ст. лаборант
 • Тиховська Ірина Сергіївна – лаборант

фуф удпу

Кафедра забезпечує навчальний процес на факультетах:

 

 • української філології;
 • іноземної філології;
 • початкової освіти;
 • історичному;
 • дошкільної освіти;
 • мистецько-педагогічному;
 • соціальної педагогіки та практичної психології.

 

Дисципліни, викладання яких забезпечується кафедрою:
 •  сучасна українська літературна мова;
 • вступ до мовознавства;
 • старослов’янська мова;
 • українська ономастика;
 • історична граматика української мови;
 • методика навчання української мови;
 • історія української мови;
 • стилістика;
 • етнолінгвістика;
 • загальне мовознавство;
 • текстознавство;
 • українська діалектологія;
 • порівняльна граматика східнослов’янських мов;
 • мовні розбори;
 • історична лексикологія та етимологія;
 • давня східнослов’янська мова;
 • палеографія;
 • лінгвістичний аналіз художнього тексту;
 • інформаційно-комп’ютерні технології навчання;
 • методика викладання української мови у ВНЗ;

 

Навчальна діяльність

Кафедра працює за принципами Комплексної програми лінгвістичної і лінгводидактичної підготовки студентів. Викладачі кафедри забезпечують проходження студентами педагогічної і діалектологічної практик; керують написанням курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт, у яких висвітлюються новітні погляди на природу мовних одиниць, класифікацію і систематизацію мовних явищ, форми і методи вивчення української мови у середній та вищій школі.

Наукова діяльність

Основний напрям наукової роботи кафедри – Склад української лексики з погляду походження та функціонування (у межах робочого часу). На виконання доручення Кабінету України від 07.02.2009 р. № 5674/1/1-09 щодо забезпечення реалізації Указу Президента України від 05.02.2009 р. № 72 «Про увічнення пам’яті Павла Загребельного» кафедрою української мови розпочато підготовку Словника фразеологізмів творів Павла Загребельного. Створено робочу групу у складі доцентів: Розгон В.В., Ріднєвої Л.Ю., Діц В.О., Денисюка В.В., Молодичук О.А., Дуденко О.В. Кафедра співпрацює з вищими навчальними закладами та науковими установами України, а також із загальноосвітніми школами регіону. Функціонує аспірантура, Східноподільський лінгвокраєзнавчий науково-координаційний центр, Студентське наукове лінгвокраєзнавче товариство імені Агатангела Кримського, діють наукові гуртки і проблемні групи.

Викладачі кафедри української мови та методики її навчання  брали участь у таких міжнародних конференціях:

 

 1. ХХVІ Міжнародній науковій конференції «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (Київ, 21–22 березня 2017 р.). – проф. Зелінська О. Ю., доц. Денисюк В. В., доц. Жила Т. І.;
 2. VI Міжнародних наукових Кирило-Мефодіївських читаннях (Кривий Ріг, 18 травня 2017 р.) – проф. Зелінська О. Ю., доц. Денисюк В. В.;
 3. Міжнародних Тимченківських читаннях («Книжки про слова. Історична та діалектна лексикографія») (Львів, 14–16 вересня 2017 р.) – доц. Денисюк В. В., проф. Зелінська О. Ю., проф. Тищенко Т. М.;
 4. Міжнародна науково-практична онлайн Інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» (Умань, 27 квітня 2017 р.) – проф. Коваль В. О., доц. Розгон В.В., доц. Гонца І. С., доц. Денисюк В. В., доц. Дуденко О. В., доц. Жила Т. І., проф. Зелінська О. Ю., доц. Комарова З. І., доц. Коломієць І. І., доц. Маслюк К. А., доц. Молодичук О. А.;
 5. Міжнародна конференція «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст» (Умань, 25–26 травня 2017) – проф. Коваль В. О., доц. Розгон В.В., доц. Маслюк К. А., доц. Комарова З. І., доц. Гонца І. С., доц.  Коломієць І. І., доц.  Молодичук О. А., доц.  Дуденко О. В.;
 6. Міжнародна наукова конференція «Творчість Миколи Куліша у світовому історико-літературному контексті» (Херсон, 10–11 листопада  2017 р.) – доц. Розгон В.В.,  доц. Березовська Г. Г., доц. Гонца І. С., доц. Григоренко Т. В., доц. Дуденко О. В., доц. Жила Т. І., проф. Зелінська О. Ю., доц. Молодичук О. А., доц. Коломієць І. І., доц. Молодичук О. А.;
 7. Друга Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (Умань, 5–6 жовтня 2017 р.) – проф. Коваль В. О., доц. Розгон В.В., доц. Маслюк К. А., доц. Григоренко Т. В.;
 8. Дев’ятий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» 24-26 жовтня – проф. Зелінська О. Ю., проф. Тищенко Т. М.;
 9. Міжнародна Інтернет-конференція «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» (Умань, 26–27 січня 2017) – проф. Коваль В. О., проф. Зелінська О. Ю., проф. Тищенко Т. М.,                  доц. Розгон В.В., доц. Коломієць І. І., доц. Комарова З. І., доц. Денисюк В. В., доц. Березовська Г. Г., доц. Гонца І. С., доц. Тищенко Т. М.,                           доц. Дуденко О. В., доц. Жила Т. І., доц. Молодичук О. А., доц. Маслюк К. А.,                               доц. Григоренко Т. В.
 10. V Міжнародна наукова конференція «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» (Кривий Ріг, 9–10 листопада 2017 р.) – проф. Тищенко Т. М., доц. Розгон В. В.,                      доц. Денисюк В. В.
 11. 12-а Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів: граматика і поетика текстових структур» (Київ, 2017) – доц. Розгон В.В., доц. Гонца І. С.
Виховна робота

У полі зору постійно перебувають такі види виховної діяльності, як робота із засобами мовної інформації (повідомлення про знаменні для кафедри події у місцевих ЗМІ тощо); організація виховних заходів університетського, інститутського і факультетського рівнів з нагоди відзначення Міжнародного Дня рідної мови і писемності, Дня слов’янської писемності і культури тощо.

 

Видавнича діяльність

Науково-методична робота

Методичні видання (методичні рекомендації)

Підручники, посібники

Контактна інформація

Адреса: кім. 304, вул. Садова 24, м. Умань, Черкаська обл., 20300 Тел.: (04744) 3-78-96 – кафедра української мови

Email: ukrmova.metod@ukr.net

Електронні адреси викладачів:

 1. Коваль Валентина Олександрівна – ukr_filolog@ukr.net
 2. Березовська Ганна Григорівна – berezovskaag@gmail.com
 3. Гонца Ірина Семенівна – vitek161278@i.ua
 4. Григоренко Тетяна Володимирівна – grugorenko@meta.ua
 5. Денисюк Василь Вікторович – dvv2812@ukr.net
 6. Дуденко Олена Володимирівна – nusik2009@meta.ua
 7. Жила Тетяна Іванівна – zhila_78@mail.ua
 8. Зелінська Оксана Юріївна – zelinska67@ukr.net
 9. Коломієць Інна Іванівна – innaosvita@mail.ua
 10. Комарова Зоя Іванівна – zoyakomarova73@mail.ua
 11. Маслюк Катерина Анатоліївна – katywa89@gmail.com
 12. Молодичук Ольга Андріївна – moa2608@ukr.net
 13. Розгон Валентина Володимирівна – rozgonval@ukr.net
 14. Тищенко Тетяна Миколаївна – ttm1609@ukr.net