26.12.2017 Друк Друк

План виховної роботи

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні вченої ради

факультету української філології

______________________

декан проф. Коваль В. О.

ПЛАН РОБОТИ

ФАКУЛЬТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

на 2017-2018 н. р.

 

Організаційно-методичне забезпечення виховної роботи

 

№ п.п. Зміст роботи Термін виконання Організатори, відповідальні за проведення
1 2 3 4
1. Формування планів роботи:

– заступника декана з вих. роботи

– кураторів;

– студради факультету

 

до 1 вересня

до 02.10.2017

заступник декана з вих. роботи, куратори, студдекан, студрада
2. Проведення нарад:

– із кураторами

– студрадою факультету

 

 

щомісяця

 

куратори

 

студрада

3. Методичний семінар з організації виховної роботи на поточний навчальний рік за участі кураторів, органів студентського самоврядування.

 

двічі на семестр к-ра педагогіки та освітнього менеджменту, лабор.пед.компетентності, заст. декана з вих. роботи
4. Організація зустрічей студентів з адміністрацією університету упродовж року студрада, деканат
5. Співпраця зі студрадою та координація роботи органів студентського самоврядування на факультеті упродовж року деканат

студрада, студдекан, заст. декана з вих. роботи

6. Проведення соціологічного опитування студентів щодо ефективності виховної роботи та роботи кураторів протягом року Заступник декана з виховної роботи, студактив
7. Організація і підготовка лекцій для студентів-першокурсників в курсі «Університетська освіта» з метою адаптації першокурсників до університетського навчання Вересень Заступник декана з виховної роботи, куратори, студактив
8. Організація роботи інституту кураторства упродовж року Деканат, заст.  декана з вих. роботи
9. Співпраця з органами державної влади, громадськими, благодійними організаціями з питань виховної роботи з молоддю постійно деканат, студрада
10. Організація роботи загально- факультетської комісії по проведенню рейд-перевірок в гуртожитках

 

постійно деканат, студрада
11. Підсумки рейтингу організаційно-виховної роботи, звіти з виховної роботи до 30.06. згідно наказу по УДПУ застдекана з вих. роботи, зав. кафедрами
Організаційні заходи
1. Організація традиційного свята урочистої Посвяти першокурсників у студенти університету 31 серпня/

1 вересня

2017

деканат, заст. декана з вих. роботи, студрада
2. Ознайомлення студентів перших курсів зі структурою, історією, традиціями університету, провести екскурсії до музею університету, творчих лабораторій, планетарію вересень- жовтень 2017 заст. декана з вих. роботи, куратори академічних груп, завідувач музею
3. Формування органів студентського самоврядування на факультетах.

– призначення старост академічних груп (І курс);

– обрання старост блоків у гуртожитку

– обрання (поновлення) студентської ради факультетів

 

до 01.10.2017

 

до 04.09.2017

 

до 09.09.2017

до 14.09.2017

деканат,

заступник  декана з вих. роботи, студдеканат,

студрада

4. Затвердження складу кураторів, призначити кураторів академгруп перших курсів до 10.09.2017 деканат
5. Проведення зустрічей першокурсників з працівниками бібліотеки з метою ознайомлення з правилами користування та збереження бібліотечного фонду  

вересень

директор бібліотеки

Григоренко Т.В., куратори груп

6. Організація поселення студентів у гуртожиток, ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку,

правилами з техніки безпеки

серпень

 

 

вересень

деканат, профком

директор студмістечка

Інженер з ТБ

7. Діагностика соціально-психологічної адаптованості студентів. Рівня тривожності, міжособистісних і міжгрупових  відносин, рівня мотиваційної сфери, наявності кризових ситуацій в житті студента та ін. упродовж року психолог., заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
8. Соціологічне опитування студентів з метою з’ясування причин труднощів у процесі навчання, спілкування з викладачами тощо упродовж року психолог., заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
9. Забезпечення чергування викладачів у гуртожитках упродовж року зав. кафедрами, заст. декана з вих. роботи
10.

 

 

Організація роботи по відзначенню:

– Дня знань

– Міжнародного Дня миру

– Дня міста

– Дня працівника освіти

– Дня студента

– Дня збройних сил України

– Новорічних та Різдвяних свят

– Міжнародного Дня рідної мови

– Міжнародного жіночого дня

– Шевченківських днів

– Дня Чорнобильської трагедії

– Дня пам’яті та примирення

– Дня захисту дітей

 

 

 

1 вересня

21 вересня

1 жовтня

5 жовтня

17 листопада

6 грудня

груд./січень

21 лютого

8 березня

9 березня

26 квітня

9 травня

 

зав. кафедрами, заст. декана з вих. роботи,

деканат,

студрада

керівники творчих колективів, студій дозвілля, клубів тощо.

 

 

 

 

11. Презентація для  перших курсів факультетів університету, Гала-концерт до 17 листопада

2017

заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
12. Організація і проведення вступної лекції для студентів-першокурсників 01.09.2017 деканат, заст.  декана з вих. роботи, куратори, студактив
13. Проведення адаптаційних тренінгів для першокурсників вересень- жовтень практичний психолог Андрієтті Н.Л.
14. Організація зборів батьків і студентів І-х курсів

 

 

кінець І семестру

 

 

декан, заст. декана з вих. роботи, куратори, студрада
15. Організація індивідуальних зустрічей  з батьками студентів, бесіди та консультації з питань навчання та виховання протягом року куратори академгруп, психолог

 

16. Забезпечення участі студентів у традиційному Фестивалі педагогічної творчості квітень-травень

2018

 

заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп,
17.

 

Проведення Днів відкритих дверей на факультеті упродовж року деканат
18. Проведення Днів факультету упродовж року деканат,

студдеканат

19. Анкетування випускників щодо подальшого працевлаштування квітень 2018 деканат, відділ обліку та працевлаштування студентів
20. Організація випускних вечорів на факультеті червень, липень

2018

заст. декана з виховної роботи, деканат
Основні напрями виховної роботи зі студентами

 

Національно-патріотичне виховання

1. Організація масових заходів (всеукраїнських та міжнародних студентських фестивалів, свят), спрямованих на підвищення ролі факультету в громадському житті університету, міста. упродовж року деканат, кафедри, студрада
2. Ознайомлення студентів-першокурсників з історією університету, міста та району вересень заст. декана з виховної роботи
3. Забезпечення участі у міських заходах до 400-річчя першої згадки про Умань 25.09- 02.10.2017 деканат
5. Організація відзначення Дня українського козацтва 14 жовтня

2017

заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
6. Забезпечення участі у міському святі, присвяченого пам’яті Т.Г. Шевченка 9 березня

2018

 

студрада, заст. декана з вих. роботи
7. Організація та  проведення екскурсій в етнографічний музей «Пирогово» вересень –жовтень 2017 заст. декана з вих. роботи, профком
8.

 

Організація для студентів бесід з національного виховання на теми:

– «Молодіжний патріотизм як пробудження і витворення історичної свідомості»;

–  «Уманщина історична»;

-«Вплив особистості вчителя на формування світогляду учня»;

– «Україна нескорена»;

– лекція «Історія Уманщини»

упродовж року, згідно  інд. планів роботи

 

 

 

 

 

вересень

заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп

 

 

 

9. Відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»

 

21.11.2017 заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп, студрада
10. Проведення святкування Дня української мови, Міжнародного дня рідної мови,

Дня слов’янської писемності і культури.

Проводити диспути на теми культури мовлення та культури дискутування серед студентської молоді

09.11.2017

21.02.2018

24.05.2018

 

упродовж року – за інд. планами

викладачі ф-ту укр. філології

 

 

заступник декана з вих. роботи

11. Проведення урочистостей з нагоди Шевченківських днів 9-10.03.2018

 

заст.декана з вих. роботи, куратори академічних груп, студрада студ. театр
12. Проведення тематичних виставок до ювілейних дат діячів культури, мистецтва і науки України,

історичних подій в житті країни

постійно деканат, кафедри, студрада
13. Організація та проведення свята «Андріївські вечорниці» 13.12.2017 заст.декана з вих. роботи, куратори академгруп
14. Заходи  на факультетах до Дня Героїв Небесної Сотні 20.02.2018 заст.декана з вих. роботи, куратори, студрада
15. Організація екскурсій до Полтави в музей-колонію ім. А.С.Макаренка

 

квітень 2018

 

куратори академгруп, профком
16. Організація зустрічей з майстрами слова, заслуженими діячами культури та мистецтва України, Черкащини. упродовж року

(за інд. планами)

 

заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
17. Проведення виховних заходів благодійного спрямування та підтримка доброчинних акцій протягом року заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
18. Забезпечення участі у міських заходах до

– 25-ї річниці Дня Незалежності

–         Дня міста та 400-річчя першої писемної згадки про Умань

–         Дня соборності України

–         Дня пам’яті та примирення

–         Дня молоді

–         Дня Конституції

 

 

 

24.08.2017

 

25.09-02.10.2017

 

22.01.2018

09.05.2018

 

26.06.2018

28.06.2018

деканат, заст. декана з виховної роботи, студрада
Інтелектуально-духовне виховання

 

1. Підготовка студентів до участі на Всеукраїнських конкурсах студентських робіт, Міжнародних наукових конференціях протягом року завідуючі кафедрами, викладачі, СНТ

/студ. наук. товариство/

2. Проведення тематичних виставок до ювілейних дат діячів культури, мистецтва і науки України протягом року літературний кабінет
3. Проведення виставок «Українська вишивка», «Український народний костюм», «Українські народні страви», «Декоративно-прикладне мистецтво» протягом року заст. декана  з вих. роботи, куратори академгруп
4. Проведення круглих столів на тему: «Обережно: мовленнєва агресія», «Толерантність педагога», «Культура мовлення» упродовж року заст. декана з вих. роботи, зав. кафедрами, куратори академгруп
5. Анкетування студентів з метою виявлення рівня їхньої професійної компетентності жовтень 2017 заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
6.

 

Заходи до річниці аварії на Чорнобильській АЕС (факультетські стіннівки, тематичні виставки, участь у міських заходах)  26.04. 2018

 

заст. декана з виховної роботи, студдекани
7. Проведення бесід на тему: «Використання інтерактивних методів навчання як показник професіоналізму педагога» упродовж року, за інд. планами

 

заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
8.

 

Організація зустрічей першокурсників з відомими вчителями, випускниками факультетів, працівниками органів освіти з метою ознайомлення їх з соціальною значимістю вчительської професії та сучасними проблемами в цій галузі упродовж року заст. декана з вих. роботи, куратори академічних груп
9. Згідно календаря знаменних дат відзначати ювілеї видатних вітчизняних діячів науки, культури та освіти упродовж року заст. декана з вих. роботи, деканат,студрада
10.

 

День зустрічі випускників на факультетах упродовж року заст. декана з вих. роботи, деканат
Громадянсько-правове виховання
1. Проведення тематичних бесід з метою формування світоглядних позицій і громадської свідомості студентів упродовж  року заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
2. Шефство над Ладиженською школою-інтернат упродовж року заст. декана з вих. роботи, куратори академічних груп, студрада
3. В академічних групах вести роз’яснювальну роботу про соціальні корені злочинності, спрямовувати діяльність студентів на дотримання дисципліни, норм моралі, прав і свобод людини, залучати студентів до роботи в студентському антикорупційному агенстві, систематично перевіряти скриньки довіри на факультеті упродовж року

 

 

 

 

 

 

заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп, голова антикорупційного агенства Оленіна Н.,

студдекани

4. З нагоди відзначення Дня прав людини провести зустрічі з провідними спеціалістами прокуратури та суду на факультетах. листопад-грудень 2017 заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
5. Відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією – відкрите засідання студентського  антикорупційного агентства. 9 грудня 2017 юрид. клініка, юрисконсульти голова агенства Оленіна Н.
6. Проведення на факультеті флешмобу

«НІ» – расовій дискримінації!» до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації.

21 березня 2018 студрада, студдеканат, заст. дек. з вих.роботи
Моральне виховання
1. Організація для першокурсників екскурсій до музею університету, до наукової лабораторії «Етнологія Черкаського краю, до науково-дослідної лабораторії «Сухомлинський В.О. і школа 21 століття», планетарію, картинної галереї, дендропарку «Софіївка», для старшокурсників – до міста Києва (Ботанічний сад), Львова, Канева, Київського художнього музею західноєвропейського мистецтва, в Почаївську лавру Тернопільської обл. та інші. упродовж року

 

завідувач музею, куратори груп, профком, заступник декана з виховної роботи, завідувач планетарію
2. Проведення для студентів ІІІ–V курсу круглого столу на тему: «Етнічні кордони і міжетнічна толерантність» листопад

2017

заст. декана з вих. роботи, куратори академічних груп
3 Відзначення Дня благодійництва на факультеті. Провести благодійну ярмарку-продаж. 14 грудня 2017 студрада, деканати,

студдекан

4. Забезпечення участі у патріотичній акції «Студенте, будь гідним подвигу Героїв Крут – твоєї звитяги чекає Україна!» 29 січня 2018 заст. декана з вих. роботи, студрада
5. Організація на факультетах зустрічей студентів з воїнами АТО, волонтерами міських організацій на факультетах упродовж заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп волонтерський сектор студради
6. Екскурсії студентів за маршрутом «Стара Умань», «Золота підкова Черкащини», «Гетьманська столиця – Чигирин», до Переяслава – Хмельницького, до Кам’янця-Подільського, в музеї та театри Києва, в Карпати та інші мальовничі куточки України упродовж року, згідно інд. планів роботи профком,

заст. декана з вих. роботи, куратори академічних груп

7. Проведення на факультетах цикл бесід з проблемних питань освіти та моральної культури:

1. «Етапи творчого процесу»;

2.   «Логіка інтуїтивного пізнання»;

3.    «Сутність педагогічної творчості»

4.    «Критична оцінка інтуїтивної здогадки»;

«Культура спілкування: Студент-Студент, Студент-Викладач»

упродовж року (згідно інд. планів) заст. декана з вих. роботи, куратори академічних груп
8. 5.   Відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 22.06.2018 деканат, заст. декана з вих. роботи
9. Забезпечення участі студентів у загальноуніверситетському заході «Танцювальний марафон» 29.04.2018 студрада
Екологічне виховання
1. Участь студентів та співробітників факультету у проведенні всеукраїнських, місцевих та університетських масових природоохоронних акціях. постійно деканат, кафедри, студрада
2. В рамках відзначення Дня Землі забезпечення випуску стінгазет, фотовиставок, організація екскурсій, зустрічей з викладачами з відповідних дисциплін 22.04.2018 заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
3. Забезпечення участі у місячниках по благоустрою, озелененню міста, території навчального закладу та збереженню природного фонду (штучних водойм, джерел, річок Уманського району) упродовж року заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
4. Проведення виховних годин на тему «Ліси – наше багатство», «Природа у моєму житті», диспути, семінари, тематичні екскурсії , фото-конкурси на екологічну тематику, лекції на теми «Екологія України», «Сучасні екологічні проблеми Землі» упродовж року, за інд. планами заст. декана з вих. роботи, куратори академічних груп,

 

Естетичне виховання
1. Залучення студентів до участі в роботі гуртків, студій, секцій, клубів за інтересами упродовж року, за інд. планами керівники творчих колективів, гуртків, клубів деканати
2. Забезпечення діяльності  творчих колективів:

– народний хор «Кобзар»;

– ансамбль народного танцю «Яворина»;

– вокальний гурт «Гонта»;

– ансамбль сучасного танцю «Візаві»;

– академічний хор «Юність»;

– жіночий вокальний ансамбль «Софія».

– ансамбль народних інструментів «Музичні візерунки»;

– народний театр драми і комедії,

– ляльковий театр

– хореографічна студія «Inspiration»

інструментальний дует «Ренесанс»

– гітарний дует «Містерія»

упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦКД «Гаудеамус»

керівники т/к –

В.Семенчук

С.Куценко

В.Купчик

Л.Андрощук

Л.Ятло

В.Семенчук

А.Купчик

Н.Алексеєва

Н.П’ясецька

Н.Криворотенко

Т. Радзівіл

А. Коваленко

3.

 

 

 

Організація участі студентів в конкурсі художньої самодіяльності «Студентська весна» квітень 2018 заступник декана з вих. роботи, куратори академгруп
4.

 

Забезпечення участі творчих колективів у міських заходах з нагоди відзначення 400-річчя І згадки про Умань вересень – жовтень

2017

керівники творчих колективів
5. Проведення традиційного творчого фестивалю «Студентська весна» березень-квітень

2018

заст. декана з вих. роботи, куратори академічних груп
6. Забезпечення участі у благодійних концертах та благодійних акціях упродовж  року студ. соціальна служба,деканат, студрада, творчі колективи
7. Проведення на факультетах циклу бесід з проблемних питань естетичної та духовної культури:

– «Естетичні категорії, що відображають світ суб’єкта соціально-духовного життя (мистецтво, художній образ, творчість);

– «Формування етико-естетичних ідеалів молодіжного соціуму»

упродовж року за інд. планами заст. декана з вих. роботи, куратори академічних груп
8. Організація змістовного дозвілля у гуртожитках упродовж року заст. декана з вих. роботи, студрада
Трудове виховання
1. Забезпечення роботи студентських трудових загонів – участь у акціях з благоустрою приміщень навчального закладу та прилеглих територій до 04.09.2017

 

директор студмістечка, старости гуртожитків
2. Закріплення аудиторій та організація їх прибирання за студентськими групами до 04.09.2017 заст. декана з вих. роботи
3. Проведення трудових десантів з упорядкування прилеглих територій упродовж року деканат, студрада
Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
1. Забезпечення участі студентів у роботі спортивних секцій, гуртків університету упродовж року спортклуб, керівник Щербина
2. Проведення спортивних спартакіад серед студентів 1-го курсу упродовж року Спортклуб, студрада
3. Спортивно-розважальний КВЕСТ жовтень Студрада
4.

 

Забезпечення участі у спортивних святах протягом року Спортклуб, студрада
5.

 

Проведення туристичних одноденних походів для студентів 1-х курсів всіх факультетів/інституту вересень-жовтень 2017

 

к-ра медико-біологічних основ фізичної культури, куратори академгруп
6. Проведення  циклу бесід «Паління та здоров’я майбутніх дітей», «Попередження венеричних хвороб серед молоді» упродовж року

 

куратори груп, студрада
7. Організація «Вечора запитань та відповідей» зустріч з лікарями – наркологом, венерологом, гінекологом упродовж року к-ра медико-біологічних основ фізичної культури
8. Вживання заходів по боротьбі з тютюнопалінням в навчальних приміщеннях та на територіях університету упродовж року к-ра медико-біологічних основ фізичної культури,

адміністрація

9. Провести спортивні змагання у День фізичної культури і спорту та у Всесвітній День здоров’я 24.09. 2017

 

07.04 2018

спортклуб
10. У Всесвітній день боротьби зі СНІДом  провести бесіди, роз’яснювальну роботу з відповідної теми, організувати тематичні кіноперегляди 01.12. 2017 куратори, студрада
11. Проведення бесід з нагоди Міжнародного Дня сім`ї на теми «Сім’я як матриця людської особистості: сучасні тенденції розвитку», «Здорова сім’я – міцне суспільство», «Соціальні та психологічні проблеми молодих сімей» 15.05. 2018

за інд. планами

заст. декана з вих. роботи, куратори академічних груп
12. Забезпечення участі у проведенні Всеукраїнських акцій та проведенні рейдів-перевірок з питань запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі упродовж року, згідно інд. планів роботи заст. декана з вих. роб., куратори академгруп, студрада

 

 

Декан факультету                                                                        Коваль В. О.

 

Заступник декана з виховної роботи                                          Мамчур Н. С.