04.10.2017 Друк Друк

Перелік екзаменів і заліків

ПЕРЕЛІК

екзаменів і заліків на факультеті української філології
зимової заліково-екзаменаційної сесії (2017 – 2018 н. р.)
 І курс

з/п

Група (напрям підготовки / спеціальність/спеціалізація)
Екзамени
Заліки
1. 11-14 групи

Середня освіта (Українська мова та література).

1. Вступ до мовознавства 1. Українознавство
2. Вступ до літературознавства 2. Сучасна українська  літературна  мова
3. Старослов’янська мова 3. Історія української літератури
4. Ділова українська мова 4. Вікова фізіологія і шкільна гігієна з основами медзнань
2. 15 у група

Філологія. Українська мова та література.

Логопедія

1. Історія та культура України 1. ОП та БЖД
2. Старослов’янська мова 2. Педагогіка
3. Основи інклюзивної освіти 3. Сучасна українська літературна мова
4. Історія української літератури
5. Фольклор
3. 16 у група

Філологія. Українська мова та література.

Англійська мова

1. Історія та культура України 1. ОП та БЖД
2. Старослов’янська мова 2. Педагогіка
3. Країнознавство 3. Сучасна українська літературна мова
4. Історія української літератури
5. Фольклор
4. 17 у група

Філологія. Українська мова та література.

Психологія

1. Історія та культура України 1. ОП та БЖД
2. Старослов’янська мова 2. Педагогіка
3. Загальна психологія 3. Сучасна українська літературна мова
4. Історія української літератури
5. Фольклор
5. 18 у група

Філологія. Українська мова та література.

Польська мова

1. Історія та культура України 1. ОП та БЖД
2. Старослов’янська мова 2. Педагогіка
3. Країнознавство 3. Сучасна українська літературна мова
4. Історія української літератури
5. Фольклор
ІІ курс

 

з/п

Група (напрям підготовки / спеціальність/ спеціалізація) Екзамени
Заліки
1. 21, 26 групи

Середня освіта (Українська мова та література). Психологія

1. Філософія 1. Сучасна українська літературна мова
2. Психологія
3. Історія української літератури 2. Дитяча література та практикум з виразного читання
4. Історична граматика української мови
5. Педагогічна психологія 3. ІК технології в галузі
2. 22, 23 групи

Середня освіта (Українська мова та література). Англійська мова

1. Філософія 1. Сучасна українська літературна мова
2. Психологія
3. Історія української літератури 2. Дитяча література та практикум з виразного читання
4. Історична граматика української мови
5. Країнознавство 3. ІК технології в галузі
3. 24, 25 групи

Середня освіта (Українська мова та література). Польська мова

1. Філософія 1. Сучасна українська літературна мова
2. Психологія
3. Історія української літератури 2. Дитяча література та практикум з виразного читання
4. Історична граматика української мови
5. Країнознавство 3. ІК технології в галузі

 

ІІІ курс

 

з/п

Група (напрям підготовки / спеціальність/ спеціалізація) Екзамени
Заліки
1. 31-35 групи

Філологія. Українська мова та література. (Українознавство, англійська мова, польська мова, редагування освітніх видань)

1. Педагогіка 1. ІК технології в галузі
2. Історія української літератури 2. Сучасна українська літературна мова
3. Методика навчання зарубіжної літератури 3. Методика навчання  української мови
4. Курсова робота з педагогіки або психології 4. Методика навчання української літератури

 

ІV курс

 

з/п

Група (напрям підготовки / спеціальність/ спеціалізація) Екзамени
Заліки
1. 41 група

Філологія. Українська мова та література.

Українознавство

1. Політологія 1. Сучасна українська літературна  мова
2. Методика навчання зарубіжної літератури 2. Стилістика української мови
3. Етнологія 3. Історія української літератури
4. Історія зарубіжної літератури
5. Методика навчання української мови
6. Методика навчання української літератури
7. Основи педмайстерності
8. Методика навчання української мови як державної у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин
2. 42 група

Філологія. Українська мова та література.

Російська мова

1. Політологія 1. Сучасна української літературна  мова
2. Методика навчання зарубіжної літератури 2. Стилістика української мови
3. Сучасна російська мова 3. Історія української літератури
4. Історія зарубіжної літератури
5. Методика навчання української мови
6. Методика навчання української літератури
7. Основи педмайстерності
8. Методика навчання укр. мови як державної у загальноосвітніх навч. закладах з навчанням мовами національних меншин
3. 43 група

Філологія. Українська мова та література.

Польська мова

1. Політологія 1. Сучасна української літературна  мова
2. Методика навчання зарубіжної літератури 2. Стилістика української мови
3. Методика навчання польської мови 3. Історія української літератури
4. Історія зарубіжної літератури
5. Методика навчання української мови
6. Методика навчання української літератури
7. Основи педмайстерності
8. Методика навчання укр. мови як державної у загальноосвітніх навч. закладах з навчанням мовами національних меншин
4. 44 група

Філологія. Українська мова та література.

Редагування освітніх видань

1. Політологія 1. Сучасна українська літературна  мова
2. Методика навчання зарубіжної літератури 2. Історія української літератури
3. Історія зарубіжної літератури
3. Літературне редагування 4. Стилістика української мови
5. Методика навчання української мови
6. Методика навчання української літератури
7. Основи педмайстерності
8. Макетування і верстка
5. 45, 46 групи

Філологія. Українська мова та література.

Мова і література  (англійська)

1. Політологія 1. Сучасна українська літературна  мова
2. Методика навчання зарубіжної літератури 2. Стилістика української мови
3. Історія української літератури
3. Методика викладання англійської мови 4. Історія зарубіжної літератури
5. Методика навчання української мови
6. Методика навчання української літератури
7. Практичний курс англійської мови
6. 47 група

Філологія. Українська мова та література.

Історія

1. Політологія 1. Сучасна українська літературна  мова
2. Методика навчання зарубіжної літератури 2. Історія української літератури
3. Історія зарубіжної літератури
3. Історія України 4. Стилістика української мови
5. Методика навчання української мови
6. Методика навчання української літератури
7. Основи педмайстерності
8. Основи історичного музеєзнавства
6. 48 група 1 підгрупа

Філологія. Українська мова та література.

Редагування освітніх видань

1. Ділова українська мова 1. Сучасна українська літературна мова
2. Стилістика української мови 2. Історія української літератури
3. Методика навчання української мови
4. Методика навчання української літератури
5. Історія видавничої справи
6. Курсова робота з української мови (методики навчання української мови)
6. 47 група 2 підгрупа

Філологія. Українська мова та література.

Англійська мова

1. Ділова українська мова 1. Сучасна українська літературна мова
2. Стилістика української мови 2. Історія української літератури
3. Методика навчання української мови
4. Методика навчання української літератури
5. Методика навчання англійської мови
6. Курсова робота з української мови (методики навчання української мови)
6. 47 група 3 підгрупа

Філологія. Українська мова та література.

Психологія

1. Ділова українська мова 1. Сучасна українська літературна мова
2. Стилістика української мови 2. Історія української літератури
3. Методика навчання української мови
4. Методика навчання української літератури
5. Основи психологічного консультування
6. Курсова робота з української мови (методики навчання української мови)
6. 48 група 4 підгрупа

Філологія. Українська мова та література.

Польська мова

1. Ділова українська мова 1. Сучасна українська літературна мова
2. Стилістика української мови 2. Історія української літератури
3. Методика навчання української мови
4. Методика навчання української літератури
5. Методика навчання польської мови
6. Курсова робота з української мови (методики навчання української мови)
6. 48 група 5 підгрупа

Філологія. Українська мова та література.

Історія

1. Ділова українська мова 1. Сучасна українська літературна мова
2. Стилістика української мови 2. Історія української літератури
3. Методика навчання української мови
4. Методика навчання української літератури
5. Історія України
6. Курсова робота з української мови (методики навчання української мови)

 


Магістратура

І курс

з/п

Група (спеціальність / спеціалізація) Екзамени
Заліки
1. 151 група

Середня освіта (Українська мова та література). Психологія

1. Ділова іноземна мова 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
2. Філософія та соціологія освіти 2. Сучасна зарубіжна література
3. Текстознавство 3. Педагогічна риторика
4. Сучасна українська література
5. Психологія особистості
2. 152 група

Середня освіта (Українська мова та література). Російська мова

1. Ділова іноземна мова 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
2. Філософія та соціологія освіти 2. Сучасна зарубіжна література
3. Текстознавство 3. Педагогічна риторика
4. Сучасна українська література
5. Методика навчання російської мови
3. 153 група

Українська мова і література.

Польська мова

1. Ділова іноземна мова 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
2. Філософія та соціологія освіти 2. Сучасна зарубіжна література
3. Текстознавство 3. Педагогічна риторика
4. Сучасна українська література
5. Стилістика польської мови
4. 154 група

Середня освіта (Українська мова та література). Редагування освітніх видань

1. Ділова іноземна мова 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
2. Філософія та соціологія освіти 2. Сучасна зарубіжна література
3. Текстознавство 3. Педагогічна риторика
4. Сучасна українська література
5. Культура спілкування редактора
5. 155, 156  групи

Середня освіта (Українська мова та література). Англійська мова

1. Ділова іноземна мова 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
2. Філософія та соціологія освіти 2. Сучасна зарубіжна література
3. Текстознавство 3. Педагогічна риторика
4. Сучасна українська література
5. Література Англії
6. 157 група

Культурологія (Українознавство)

1. Ділова іноземна мова 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
2. Філософія та соціологія освіти 2. Історія українознавства
3. Методика викладання українознавства у вищій школі 3. Слов’янська міфологія
4. Фольклористика
5. Курсова робота з методики викладання українознавства
7. 158 група

Філологія. Українська мова та література

1. Ділова іноземна мова 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
2. Філософія та соціологія освіти 2. Сучасна зарубіжна література
3. Текстознавство 3. Педагогічна риторика
4. Сучасна українська література
5. Методика навчання російської мови
8. 159 група

Середня освіта (Українська мова і література)

1. Ділова іноземна мова 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
2. Філософія та соціологія освіти 2. Сучасна зарубіжна література
3. Текстознавство 3. Педагогічна риторика
4. Сучасна українська література
5. Стилістика польської мови

ІІ курс

 

1. 261-м група

Українська мова і література

 

1. Філософія та методологія літературознавчих досліджень 1. Професійна підготовка студента-філолога
2. Українська наукова мова
2. Креативні технології навчання у ВНЗ 3. Стилі модерної української літератури

 

3. Проблемні питання української мови
4. Основи мовної комунікації
2. 262-м група

Українська мова і література

 

1. Філософія та методологія літературознавчих досліджень 1. Проблеми професійної підготовки студента-філолога
2. Креативні технології навчання у ВНЗ 2. Українська наукова мова
3. Проблемні питання української мови 3. Основи мовної комунікації
4. 4. Стилі модерної української літератури

 

 

 

 

3. 263-м група

Українознавство

1. Теорія і методика наукових українознавчих досліджень 1. Українське народне декоративне мистецтво
2. Методика викладання фольклору 2. Народний календар
3. Лінгвофольклористика 3. Методика організації українознавчих свят
4. Креативні технології навчання у ВНЗ
4. 264-м група

Українська мова і література

 

1. Філософія та методологія літературознавчих досліджень 1. Проблеми професійної підготовки студента-філолога
2. Сучасний літературний процес 2. Українська наукова мова
3. Проблемні питання української мови 3 Основи мовної комунікації
4. Креативні технології навчання у ВНЗ 4. Стилі модерної української літератури